Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjno-rekrutacyjnych, które w najbliższym czasie odbędą się w wielu miejscach północnego Mazowsza:

Subregion ciechanowski

 • Żuromin – 18.11 godz.10.00 Urząd Miasta i Gminy w Żurominie
 • Płońsk – 21.11. godz.14.00 Starostwo Powiatowe w Płońsku
 • Pułtusk – 22.11. godz. 14.00 Starostwo Powiatowe w Pułtusku, ul. Daszyńskiego
 • Ciechanów – 23.11. godz. 10.00 – Biuro mOWES w Ciechanowie, Pl. Kościuszki 7 lok. 5
 • Mława – 24.11 godz. 10.00 Powiatowy Urząd Pracy w Mławie

Subregion ostrołęcki

 • Przasnysz – 10.11.2016 godz. 10.00 Centrum Animacji Wsparcia dla Społeczności Lokalnej ul. 3-maja 16, 06-300 Przasnysz
 • Czerwin – 16.11.2016 godz. 10.00 Gminny Ośrodek Kultury ul. Szkolna 1, Czerwin
 • Ostrołęka – 17.11.2016 godz. 9.00-14.00  Targi Pracy WUP, Miejsce WSAP, ul. Korczaka 73, Ostrołęka
 • Różan – 18.11.2016 godz. 10.00 Urząd Gminy w Różanie, Plac Obrońców Różana 4, Różan
 • Wyszków – 19.11.2016 godz. 10.00 Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Wyszkowie ul. Gen. Sowińskiego 80
 • Myszyniec – 21.11.2016 godz. 12.00 Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60
 • Maków Mazowiecki – 22.11.2016 godz. 11.00 Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim ul. Rynek 1
 • Ostrołęka – 23.11.2016 godz. 12.00 Urząd Miasta Ostrołęki Plac gen. Józefa Bema 7a
 • Ostrów Mazowiecka – 25.11.2016 godz. 12.00 Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 68

Wystartował konkurs dotacyjny na założenie lub rozwój przedsiębiorstwa społecznego na północnym Mazowszu!

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) serdecznie zaprasza grupy inicjatywne osób fizycznych i prawnych, stowarzyszenia, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne z terenu subregionu ciechanowskiego i ostrołęckiego, które chciałyby utworzyć nowe przedsiębiorstwo społeczne lub rozwinąć już istniejące do udziału w projekcie „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim” oraz „(…) w subregionie ostrołęckim”.

W ramach ogłaszanej rundy konkursowej przewidziane jest przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego i pomostowego na pokrycie wydatków niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego poprzez tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 11 000 zł dla jednego uczestnika projektu jednak nie więcej niż 55 000 zł na przedsiębiorstwo społeczne. Minimalna kwota dofinansowania nie została określona.

W konkursie mogą wziąć udział:

 1. W przypadku naboru dotyczącego zakładania nowego przedsiębiorstwa społecznego oraz utworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Grupy Inicjatywne , których członkami są:
 • Osoby fizyczne;
 • Osoby prawne tj. podmioty ekonomii społecznej np. fundacje, stowarzyszenia

2. W przypadku naboru dotyczącego tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w istniejących podmiotach ekonomii społecznej w tym przedsiębiorstwach społecznych:

 • Przedsiębiorstwa społeczne – PS (np. spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą oraz spełniające pozostałe wymogi określone w dokumentacji konkursowej);
 • Podmioty Ekonomii Społecznej – PES (np. fundacje, stowarzyszenia nie prowadzące działalności gospodarczej) – wyłącznie pod warunkiem przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne (tzw. ekonomizacja – czyli rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej);

Aby wziąć udział w naborze grupa inicjatywna/PS/PES zobowiązana jest do wypełnienia i złożenia w wersji elektronicznej lub papierowej kompletu dokumentów w terminie do 5 grudnia 2016 roku. Dokumenty należy przesłać zgodnie z zasadami określony w Regulaminie rekrutacji. Wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej projektu www.mowes.pl w zakładce do pobrania.

Przed przygotowaniem dokumentów należy zapoznać się z Regulaminem Świadczenia Usług mOWES.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych oraz aplikowania do udziału w projekcie! Wszelkie informacje w sprawie niniejszego naboru mogą Państwo otrzymać drogą e-mailową i telefoniczną kontaktując się bezpośrednio z rekruterkami i animatorami w terenie. Zobacz kontakty.