Wyniki rekrutacji w I naborze mOWES – subregion ostrołęcki i ciechanowski:

W oparciu o ocenę złożonych formularzy rekrutacyjnych, ocenę opisów planowanej działalności w ramach przedsiębiorstwa społecznego, rekomendację psychologa oraz doradcy zawodowego Komisja Rekrutacyjna opracowała listę rankingową kandydatów/ek. O miejscu na liście zdecydowała łączna liczba punktów otrzymana w procesie rekrutacji. Minimalna liczba punktów kwalifikujących uczestników do udziału w szkoleniach i doradztwie, po których uczestnicy będą ubiegali się o dotacje na (I) utworzenie nowego przedsiębiorstwa społecznego, (II) przekształcenie PES w przedsiębiorstwo społeczne, (III) zatrudnienie w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym, wynosiła: 10

Do udziału w projekcie zostały zakwalifikowane następujące osoby :

subregion ostrołęcki
1. Agnieszka Golińska – Spółdzielnia Socjalna Amelia – suma punktów 16
2. Anna Wachaczyk – Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo – suma punktów 16
3. Marzena Kuśmierczyk – Spółdzielnia Socjalna Na Wspólnej – suma punktów 16
4. Paweł Szymendera – Spółdzielnia Socjalna Validus – suma punktów 15
5. Marek Olszewski – Spółdzielnia Socjalna SPA – suma punktów 18
6. Elżbieta Skorupska – os. fiz. – suma punktów 16,25
7. Zdzisław Skorupski – os. fiz. – suma punktów 16,25
8. Hubert Skorupski – os. fiz. – suma punktów 16,25
9. Łukasz Skorupski – os. fiz. – suma punktów 16,25

subregion ciechanowski
1. Witold Grochowski – Spółdzielnia Socjalna INKLUZYWNA – suma punktów 18
2. Emilia Koczwara– Spółdzielnia Socjalna HEVEN – suma punktów 16
3. Michał Jaros – Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „AS”– suma punktów 20
4. Łukasz Żukowski – Spółdzielnia Socjalna AUTOKOMPLEKS – suma punktów 15
5. Agnieszka Romanowska -os. fizyczna – suma punktów 14,66
6. Wioleta Górnicka – os. fizyczna – suma punktów 14,66
7. Anna Dobaczewska – os. fizyczna – suma punktów 14,66
8. Sebastian Szczepaniak – Fundacja Pracy Narodów– suma punktów 17
9. Iwona Kaczyńska – Fundacja „Leśne Zacisze” os. prawna – suma punktów 18
10. Alicja Gajewska– Urząd Miasta i Gminy Żuromin os. prawna. – suma punktów 18
11. Michał Osiecki – Miejski Klub Sportowy w Żurominie „WKRA” os. prawna- suma punktów 17
12. Paweł Bartoszewski – os. fizyczna – suma punktów 14,66
13. Ryszard Włodkiewicz – os. fizyczna – suma punktów 14,66
14. Robert Bens – osoba fizyczna – suma punktów 14,66

Do udziału w projekcie nie zostały zakwalifikowane z powodu nie uzyskania minimalnej liczby wymaganych punktów następujące osoby:
1. Michał Poznański – os. fizyczna – suma punktów 9,66
2. Andrzej Żórawki – os. fizyczna – suma punktów 9,66
3. Joanna Rydzewska – os. fizyczna – suma punktów 9,66

Zakwalifikowane do dalszego wsparcia OWES osoby, od początku stycznia będą uczestniczyć w indywidualnych spotkania z doradcą biznesowym w celu przygotowania biznesplanu przedsięwzięcia.
W drugim tygodniu stycznia odbędzie się dwudniowe szkolenie z zakresu tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych oraz efektywnej komunikacji.

Konkurs biznesplanów odbędzie się pod koniec stycznia 2017 r. Konkurs będzie dwuetapowy – najpierw oceniany będzie biznesplan, później odbędą się rozmowy indywidualne.

O szczegółach będziemy informować wszystkich zarówno indywidualnie, jak i za pośrednictwem tej strony.