Zapraszamy na spotkanie rozpoczynające działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Powiecie Radomskim. 7 czerwca 2017 r. w godz. 12.00-15.00 w Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach ul. Zakładowa 5, 26-670 Pionki rozmawiać będziemy z instytucjami i podmiotami zajmującymi się rynkiem pracy, pomocą i integracją społeczną na terenie powiatu. Celem spotkania jest nawiązanie współpracy oraz rozmowa nt. wyzwań lokalnych i możliwości, jakie daje ekonomia społeczna. Podczas spotkania chcemy, wspólnie z Państwem, ustalić jak najlepiej możemy dostosować działania projektowe do prac prowadzonych przez samorządy i lokalne organizacje. Z założenia nasz projekt ma być pomocny i uzupełniający w odniesieniu do  zadań, które Państwo już realizują.

W celu rejestracji na spotkanie bardzo proszę o wypełnienie niniejszego formularza: https://goo.gl/forms/JhJDlRUXiYMYiJPu1

Diagnoza potrzeb, cele, rezultaty i działania. Budżet i harmonogram. Jeśli jeszcze nie korzystaliście ze środków dla organizacji pozarządowych w ramach konkursów grantowych ponieważ najzwyczajniej w świecie nie wiecie jak się do tego zabrać zapraszamy na szkolenie Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ciechanowie w dniu 10 czerwca. Opowiemy, pokażemy, przedyskutujemy z Wami cały proces tworzenia założeń projektu od pomysły do gotowego projektu. Na wybranym przykładzie omówimy konstrukcję wniosku o dofinansowanie. Dzięki wiedzy, którą zdobędziecie będziecie mogli 
 • – pozyskiwać fundusze na Wasze działania
 • – planować pracę w sposób projektowy
 • – rozwijać swoje organizacje
 
Szkolenie odbędzie się 10 czerwca w godz. 9.30-12.45 w Mazowieckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej, Plac Kościuszki 7 lok. 5, 06-400 Ciechanów. Udział w szkoleniu mogą wziąć przedstawiciele organizacji pozarząowych mających siedzibę na terenie subregionu ciechanowskiego. Rejestracja na bezpłatne szkolenie odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego https://goo.gl/forms/UXblHNvPWUbHOl9I2. Ilość miejsc ograniczona. W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe i serwis kawowy.
66% organizacji pozarządowych nie ma długofalowego planu działania, a  32% organizacji twierdzi natomiast, że najważniejsze jest dla nich „tu i teraz” i nie zastanawiają się nad tym, co będzie za parę miesięcy czy lat. Czy to sytuacja, która wspiera rozwój naszych organizacji, czy wręcz przeciwnie? Zapraszamy na szkolenie dotyczące tworzenia planów i strategii działania w organizacjach pozarządowych. 10 czerwca w Mazowieckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ciechanowie chcemy wspólnie zastanowić się jak powinna być sformułowana misja i wizja organizacji, dokonać analizy strategicznej Waszych organizacji oraz zaprezentować propozycję planu rozwoju.
 
Dzięki temu:
 • – będziecie bardziej wiarygodnym partnerem do współpracy z samorządem i biznesem
 • – będzie mogli zwiększyć liczbę osób zaangażowanych w Waszą działalność
 • – zbudujecie dobrą markę Waszych organizacji.

 

Szkolenie odbędzie się 10 czerwca w godz. 13.15-16.30 w Mazowieckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej, Plac Kościuszki 7 lok. 5, 06-400 Ciechanów. Udział w szkoleniu mogą wziąć przedstawiciele organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie subregionu ciechanowskiego. Rejestracja na bezpłatne szkolenie odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego https://goo.gl/forms/UXblHNvPWUbHOl9I2. Ilość miejsc ograniczona. W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe i serwis kawowy.

Zapraszamy na spotkanie rozpoczynające działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Powiecie Zwoleńskim. 25 maja 2017 r. w godz. 12.00-15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zwoleniu, ul. Władysława Jagiełły 4, 26-700 Zwoleń rozmawiać będziemy z instytucjami i podmiotami zajmującymi się rynkiem pracy, pomocą i integracją społeczną na terenie powiatu. Celem spotkania jest nawiązanie współpracy oraz rozmowa nt. wyzwań lokalnych i możliwości, jakie daje ekonomia społeczna. Podczas spotkania chcemy, wspólnie z Państwem, ustalić jak najlepiej możemy dostosować działania projektowe do prac prowadzonych przez samorządy i lokalne organizacje. Z założenia nasz projekt ma być pomocny i uzupełniający w odniesieniu do  zadań, które Państwo już realizują.

W celu rejestracji na spotkanie bardzo proszę o wypełnienie niniejszego formularza: https://goo.gl/forms/Z9wq0I1dWC1eUT7R2

 

Kontakt:
Jakub Kamiński, tel. 602 761 156, jkaminski(at)cofund.org.pl

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej rozpoczął II nabór biznesplanów dot. wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w nowo powstałych i istniejących już przedsiębiorstwach społecznych a także w  podmiotach ekonomii społecznej przekształcanych w przedsiębiorstwa społeczne. Nabór dotyczy tylko i wyłącznie grup inicjatywnych, które przeszły rekrutację do projektów „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej…” w subregionach ciechanowskim i ostrołęckim oraz mają przydzielonych opiekunów (kluczowych doradców biznesowych).

Biznesplany przyjmowane będą do 31 maja 2017 do godziny 15:00 tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej na adres mowes@mowes.pl. Jako datę złożenia biznesplanu (wraz z załącznikami) przyjmuje się datę wpływu dokumentów do biura mOWES i godzinę wyświetlenia na komputerze pracowników biura.

Dokumenty (regulaminy i niezbędne załączniki) można pobrać TUTAJ (do pobrania)

Wszelkie pytania dotyczące ogłoszonego naboru, zasad rekrutacji i zapisów Regulaminu, można kierować do Organizatora telefonicznie pod numerem 22 450 99 31 lub pocztą elektroniczną na adres: mowes@mowes.pl.

Wszystkie podmioty zainteresowane złożeniem dokumentacji w konkursie biznesplanów prosimy o kontakt ze swoimi opiekunami (kluczowymi doradcami biznesowymi): Panią Wiolettą Borys-Kierszniewską oraz Panem Pawłem Pyrzyńskim.

 

W związku z realizacją projektów „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej” w subregionie ciechanowskim i ostrołęckim, przedstawiamy harmonogram związany z naborem wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy zarówno w nowozakładanych, jak i istniejących przedsiębiorstwach społecznych, a także w  podmiotach ekonomii społecznej pod warunkiem ich przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne.

do 31 maja – nabór wniosków (biznesplanów)

do 2 czerwca – ocena formalna

do 12 czerwca – ocena merytoryczna

do 16 czerwca KOW i ogłoszenie wyników

od 20 czerwca podpisywanie umów i wypłacanie dotacji.

Uprzejmie informujemy, że pełna dokumentacja konkursowa, tj. regulamin naboru oraz formularze biznesplanów zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 23 maja na stronie www.mowes.pl 

W poniedziałek 22 maja w Urzędzie Miasta w Radomiu odbędzie się spotkanie rozpoczynające działalność Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Fundację Fundusz Współpracy. Spotkanie odbędzie się w godzinach 11.00-15.00 w sali konferencyjnej nr 114 (I piętro). Zapraszamy na spotkanie instytucje i podmioty zajmujące się rynkiem pracy, pomocą i integracją społeczną na terenie powiatu. Celem spotkania jest nawiązanie współpracy oraz rozmowa nt. wyzwań lokalnych i możliwości, jakie daje ekonomia społeczna.

W pierwszej części spotkania odbędzie się panel dyskusyjny pt. „Wyzwania społeczne Radomia, a ekonomia społeczna”. W dyskusji wezmą udział:

 • Pan Radosław Witkowski – Prezydenta Miasta Radomia (obecność w trakcie potwierdzenia)
 • Pani Sylwia Waśkiewicz – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Karuzela
 • Pan Józef Bakuła – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu
 • Pan Marcin Gierczak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.
 • Pan Janusz Wojcieszek-Łyś – Wojewódzki Urząd Pracy Filia w Radomiu

 

Część II to spotkanie warsztatowe dla przedstawicieli instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, podmiotów ekonomii społecznej z Miasta Radomia. Podczas spotkania chcemy, wspólnie z Państwem, ustalić jak najlepiej możemy dostosować działania projektowe do prac prowadzonych przez samorządy i lokalne organizacje. Z założenia nasz projekt ma być pomocny i uzupełniający w odniesieniu do  zadań, które Państwo już realizują. Naszym najważniejszym zadaniem jest utworzenie 60 miejsc pracy dla osób bezrobotnych w podmiotach ekonomii społecznej, tj. stowarzyszeniach, fundacjach, spółdzielniach socjalnych. Na utworzenie tych miejsc przyznawać będziemy wsparcie finansowe. Ponadto w ramach działań ośrodka będziemy wspierać lokalnie organizacje doradztwem, szkoleniami oraz wyjazdami studyjnymi. Bardzo ważne dla nas będzie również zachęcenie przedstawicieli samorządów, organizacji i biznesu do współpracy w ramach tzw. partnerstw lokalnych.

Serdecznie zapraszamy na powyższe spotkanie przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń i fundacji. Będzie to okazja do nawiązania nowych kontaktów, wymianę doświadczeń i rozmowę o potrzebach lokalnych organizacji. W celu rejestracji na spotkanie bardzo proszę o wypełnienie niniejszego formularza: https://goo.gl/forms/scesPnURvAImdCBv2

Pobierz program spotkania

Start Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Powiecie Lipskim odbędzie się 18 maja 2017 r. w godz. 12.00-15.00  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipsku, Rynek 1, 27-300 Lipsko. Podczas spotkania warsztatowego rozmawiać będziemy z instytucjami i podmiotami zajmującymi się rynkiem pracy, pomocą i integracją społeczną na terenie powiatu. Celem spotkania jest nawiązanie współpracy oraz rozmowa nt. wyzwań lokalnych i możliwości, jakie daje ekonomia społeczna. Podczas spotkania chcemy, wspólnie z Państwem, ustalić jak najlepiej możemy dostosować działania projektowe do prac prowadzonych przez samorządy i lokalne organizacje. Z założenia nasz projekt ma być pomocny i uzupełniający w odniesieniu do  zadań, które Państwo już realizują.

Naszym najważniejszym zadaniem jest utworzenie 60 miejsc pracy dla osób bezrobotnych w podmiotach ekonomii społecznej, tj. stowarzyszeniach, fundacjach, spółdzielniach socjalnych. Na utworzenie tych miejsc przyznawać będziemy wsparcie finansowe. Ponadto w ramach działań ośrodka będziemy wspierać lokalnie organizacje doradztwem, szkoleniami oraz wyjazdami studyjnymi. Bardzo ważne dla nas będzie również zachęcenie przedstawicieli samorządów, organizacji i biznesu do współpracy w ramach tzw. partnerstw lokalnych. Chcemy, aby ekonomia społeczna stała się istotnym narzędziem rozwoju Waszych organizacji.

Serdecznie zapraszamy na powyższe spotkanie przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń i fundacji. Będzie to okazja do nawiązania nowych kontaktów, wymianę doświadczeń i rozmowę o potrzebach lokalnych organizacji. W celu rejestracji na spotkanie bardzo proszę o wypełnienie niniejszego formularza: https://goo.gl/forms/IjOJFoTtkqxvaWdR2

Drugie spotkanie rozpoczynające działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim odbędzie się w Powiecie Przysuskim. 12 maja 2017 r. w godz. 12.00-15.00  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przysusze, Aleja Jana Pawła II 10 rozmawiać będziemy z instytucjami i podmiotami zajmującymi się rynkiem pracy, pomocą i integracją społeczną na terenie powiatu. Celem spotkania jest nawiązanie współpracy oraz rozmowa nt. wyzwań lokalnych i możliwości, jakie daje ekonomia społeczna. Podczas spotkania chcemy, wspólnie z Państwem, ustalić jak najlepiej możemy dostosować działania projektowe do prac prowadzonych przez samorządy i lokalne organizacje. Z założenia nasz projekt ma być pomocny i uzupełniający w odniesieniu do  zadań, które Państwo już realizują.

Naszym najważniejszym zadaniem jest utworzenie 60 miejsc pracy dla osób bezrobotnych w podmiotach ekonomii społecznej, tj. stowarzyszeniach, fundacjach, spółdzielniach socjalnych. Na utworzenie tych miejsc przyznawać będziemy wsparcie finansowe. Ponadto w ramach działań ośrodka będziemy wspierać lokalnie organizacje doradztwem, szkoleniami oraz wyjazdami studyjnymi. Bardzo ważne dla nas będzie również zachęcenie przedstawicieli samorządów, organizacji i biznesu do współpracy w ramach tzw. partnerstw lokalnych. Chcemy, aby ekonomia społeczna stała się istotnym narzędziem rozwoju Waszych organizacji.

Serdecznie zapraszamy na powyższe spotkanie przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń i fundacji. Będzie to okazja do nawiązania nowych kontaktów, wymianę doświadczeń i rozmowę o potrzebach lokalnych organizacji. W celu rejestracji na spotkanie bardzo proszę o wypełnienie niniejszego formularza: https://goo.gl/forms/ZIv74Zrizvp67alq1