Wg danych GUS z końca maja 2017 stopa bezrobocia w podregionie radomskim wynosi 16,3% i jest druga co do wielkości w Polsce, zaś wśród powiatów – przoduje szydłowiecki – tu stopa bezrobocia jest najwyższa w kraju i wynosi 26,6%. Wskaźniki te są alarmujące (średnia krajowa jest znacznie niższa i wynosi obecnie 7,4%). Problemom tym wychodzi naprzeciw m.in. ekonomia społeczna. Właśnie zaczęła się rekrutacja prowadzona przez Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, która potrwa do 31 lipca 2017.

We Francji sektor ekonomii społecznej daje pracę 7% wszystkich zatrudnionych i stanowi ważny element gospodarki (w Polsce wciąż ma znaczenie marginalne, aktualnie działa u nas 1437 spółdzielni socjalnych).  A szkoda, bo to pomocna dłoń wyciągnięta w stronę osób potrzebujących i z różnych względów borykających się z trudnościami na rynku pracy, które dzięki przedsiębiorstwom społecznym mają wreszcie za  co  żyć. Z drugiej strony to świetny sposób na znalezienie źródła dochodu dla lokalnych stowarzyszeń, fundacji, czy innych organizacji  pozarządowych lub dla nieformalnej grupy zapaleńców. A jeśli przy okazji inicjatywa przynosi inne społeczne korzyści i rozwiązuje lokalne problemy – to oczywiście jeszcze  lepiej.
Oto jedna z historii, która  doprowadziła w efekcie do powstania Spółdzielni Socjalnej „Reduar”.  Stowarzyszenie im. Ojca Pio w Radomiu miało za sąsiada Stowarzyszenie  Rozwoju Wsi Alojzów i Okolic. Pierwsze prowadziło hospicjum dzienne dla dzieci, drugie prowadziło szkołę. Wkrótce w ramach spółdzielni socjalnej w Radomiu powstał gabinet rehabilitacyjny, w którym swoje usługi oferuje np. fizjoterapeuta, a w Alojzowie – bardzo potrzebny klub malucha, a dodatkowo jeszcze pracownia rękodzieła.  Połączono więc siły, talenty i lokalne rozpoznanie potrzeb dając przy okazji pracę osobom, które z różnych względów nie mogły jej znaleźć.  Pani Jadwiga Panek – Lenartowicz – motor przedsięwzięcia, ma dalekosiężne plany i chce, aby w hospicjum budowanym w Alojzowie, mogły być wykorzystywane aktualne doświadczenia spółdzielni. 

– W drużynie jest łatwiej, o wiele łatwiej, zwłaszcza jeśli to drużyna rodzinna – mówi  Dorota Wilk – członek Spółdzielni Socjalnej „Rodzinna” w Radomiu, która wcześniej przez 20 lat pozostawała bez pracy.

Pani Dorota dała się namówić swojej synowej i wspólnie z innymi członkami rodziny prowadzą usługi cateringowe w Radomiu. Odkryciem stały się ich pączki. Organizują także imprezy okolicznościowe: chrzciny, komunie. Każdy z członków rodziny robi to, co najlepiej umie.

Odgrzebane talenty i pasje, realistyczny pomysł na biznes trafiający w zapotrzebowanie klientów, plus sprzęgnięcie sił: znajomych, rodziny, np. członków stowarzyszenia i/lub przedstawicieli samorządu lokalnego oto przepis na udane przedsiębiorstwo społeczne. A co, jeśli do tego dodamy nie tylko szczyptę, ale sporą porcję pomocy na starcie, w tym zastrzyk gotówki?  Obecnie można otrzymać aż 12 tysięcy zł  plus wsparcie pomostowe na stworzenie każdego nowego lub dodatkowego miejsca pracy. Zwłaszcza, że w pakiecie startowym znajdują się jeszcze bezpłatne szkolenia, wsparcie doradcze, biznesowe, prawne czy przygotowany grunt partnerstw lokalnych. To wszystko oferuje projekt „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim” (współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego). Do 31 lipca 2017 trwa I tura rekrutacji. W ciągu trzech lat realizatorzy planują, że zatrudnienie w przedsiębiorstwach społecznych z subregionu radomskiego znajdzie 60 osób oddalonych od rynku pracy. 

Rozumiemy, że rozpoczynanie nowego życia i budowanie przedsiębiorstwa społecznego może wydawać się zadaniem bardzo trudnym. Dlatego bez zbędnych formalności wychodzimy ludziom naprzeciw – mówi Daniel Prędkopowicz z Fundacji Fundusz Współpracy, kierownik Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES). –W subregionie radomskim działamy od wielu lat. Do tej pory dzięki naszemu zaangażowaniu powstało tu 12 spółdzielni socjalnych, w których pracę znalazło już 50 osób. W naszym ośrodku w Radomiu można uzyskać profesjonalne przygotowanie do prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego. Nie tylko przyznajemy dotację, ale także nasi eksperci doradzają w kwestiach biznesowych, prawnych, księgowych i marketingowych. Wystarczy do nas zapukać – dodaje.

Z oferty mOWES skorzystać mogą grupy inicjatywne, którymi mogą być:

  • osoby fizyczne oddalone od rynku pracy (zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem tj. m.in. osoby bezrobotne, osoby do 30 lub powyżej 50 roku życia o statusie poszukujących pracy, niepełnosprawne, wychodzące z bezdomności, uzależnień, zwalniane z zakładów karnych, chore psychicznie, uchodźcy itp.).
  • osoby prawne – tzw. podmioty ekonomii społecznej tj. np. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, kluby sportowe, parafie, Centra i Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, spółki non-profit, ale także szkoły,  itp.  
  • Pomoc będzie także dotyczyć przekształcenia  podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne (tzw. ekonomizacja – czyli rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej).
  • Wśród osób prawnych są także mogące założyć np. spółdzielnie socjalną jednostki samorządu terytorialnego.

Po bliższe informacje zapraszamy na www.mowes.pl oraz do Centrum inkubacji i rozwoju PES w Radomiu, które jest częścią Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (dane kontaktowe poniżej).  Przykład już działających spółdzielni socjalnych może stanowić dużą zachętę zarówno dla organizacji pozarządowych jak i innych grup inicjatywnych.

Biuro mOWES znajduje się w Radomiu,  Plac Stare Miasto 2.
Dyżury odbywają się  w poniedziałki (godz.9-13), we wtorki (10-13) lub w czwartki (13 do 18).

Kontakt: Agnieszka Bulska – animator w subregionie radomskim
tel. +48 600 923 287, mail: abulska@cofund.org.pl

  

 

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza I turę rekrutacji do projektu: „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim” (projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), która potrawa do 31 lipca 2017.

Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatów: białobrzeskiego, kozienickiego, zwoleńskiego, lipskiego, szydłowieckiego, przysuskiego i radomskiego.
Z oferty mOWES skorzystać mogą grupy inicjatywne, którymi mogą być m.in:
 – osoby fizyczne oddalone od rynku pracy (zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem tj. m.in. osoby bezrobotne, osoby do 30 lub powyżej 50 roku życia o statusie poszukujących pracy, niepełnosprawne, wychodzące z bezdomności, uzależnień, zwalniane z zakładów karnych, chore psychicznie, uchodźcy itp.).
 – osoby prawne – tzw. podmioty ekonomii społecznej tj. np. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, kluby sportowe, parafie, Centra i Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, spółki non-profit, ale także szkoły, itp. Wśród osób prawnych są także mogące założyć np. spółdzielnie socjalną jednostki samorządu terytorialnego.
 – pomoc będzie także dotyczyć przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne (tzw. ekonomizacja – czyli rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej).

Szczegóły rekrutacji zostały przedstawione w Regulaminie oraz w innych dokumentach dostępnych w zakładce „do pobrania” (TUTAJ).
Informacji udziela także Centrum Inkubacji i Rozwoju PES w Radomiu (dyżury w biurze można sprawdzić TUTAJ). Polecamy także kontakt telefoniczny z Agnieszką Bulską – animatorem w subregionie radomskim – tel. 600 923 287. Pytania można także kierować pocztą elektroniczną na adres: abulska(at)cofund.org.pl.

7 lipca w Starostwie Powiatowym w Pułtusku przedstawiciele Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES): Jakub Kamiński i Łukasz Wachowski poprowadzili spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Zarządu Powiatu Pułtuskiego. Wzięło w nim udział 16 osób reprezentujących lokalne stowarzyszenia i fundacje. Celem spotkania było wypracowanie rekomendacji i roboczych założeń do programu współpracy powiatu pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi, aby wspólnie pracować na rzecz mieszkańców.

Sekretarz Powiatu Pani Małgorzata Pajewska przywitała uczestników w imieniu władz powiatowych. Podkreśliła, że samorządowi powiatowemu bardzo zależy na dobrej współpracy z sektorem pozarządowym i na zwiększaniu aktywności społecznej oraz obywatelskiej w powiecie. W czasie merytorycznej dyskusji, którą prowadzili przedstawiciele MOWES, wypracowana została mapa aktywności społecznej powiatu pułtuskiego, zidentyfikowane zostały główne obszary współpracy między samorządem a organizacjami oraz stworzona została lista potencjalnych działań, które mogą być finansowane ze środków publicznych. Wszystkie poruszane zagadnienia poddane zostaną dalszej analizie i konsultacjom.

Spotkanie było pierwszym działaniem, które władze powiatu pułtuskiego podjęły we współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej  w subregionie ciechanowskim”. Już zapowiedziano kolejne działania takie jak wyjazd studyjny, organizacja szkoleń i powołanie lokalnego partnerstwa będącego płaszczyzną współpracy instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych.

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”3″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”200″ thumbnail_height=”150″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”20″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”Pokaz slajdów” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

8 lipca 2017 w Mławie, w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Seniorów AS odbyły się warsztaty dla liderów przedsiębiorstw społecznych pt.: „Ekonomia społeczna w praktyce”. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele kadry zarządzającej 20 przedsiębiorstw społecznych z północnego Mazowsza, które biorą udział w naszych projektach.
W pierwszej części spotkania przedstawiciel Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Daniel Prędkopowicz – nakreślił ofertę mOWES, która wychodzi naprzeciw potrzebom wspieranych podmiotów. Jako przykład dobrych praktyk Wioletta Borys-Kierszniewska, nasz lokalny doradca biznesowy, przedstawiła spółdzielnię AS. Gospodarze – zarządzający Stowarzyszeniem Rafał Chmielewski oraz Michał Jaros opowiedzieli o początkach i rozwoju organizacji, a następnie oprowadzili uczestników warsztatów po Centrum Aktywności Seniorów. Zaproszeni goście mieli możliwość przyjrzeniu się z bliska jego funkcjonowaniu oraz poznali plany dalszego rozwoju. W drugiej części spotkania, poświęconej koncepcji ekonomii społecznej, skupiono się na najważniejszych cechach przedsiębiorstw społecznych i pogodzeniu realizacji celów społecznych z rentownością.
Na koniec spotkania uczestnicy podzielili się swoimi pomysłami na przedsięwzięcia społeczne, przedyskutowano mocne i słabe strony. Przyjrzano się także zarządzaniu przedsiębiorstwem społecznym, w tym roli liderów i sytuacji pracowników.
Kolejne spotkanie sieciująco-doradcze planowane jest na sierpień, a jego tematem wiodącym będą instrumenty zwrotne m.in. oferowane przez TISE.