W imieniu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej serdecznie zapraszamy na dwudniową wizytę studyjną w podmiotach ekonomii społecznej oraz instytucjach związanych z ekonomią społeczną, działających na obszarze objętym wsparciem Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w Siedlcach.

Wizyta jest bezpłatna (transport, nocleg oraz wyżywienie zapewniają organizatorzy), przewidziano 15 miejsc. 

Termin wizyty studyjnej (do wyboru):

21-22.09.2017 – termin zgłoszeń do 12.09.2017
27-28.08.2017 – termin zgłoszeń do 19.09.2017

Celem wizyty studyjnej jest zapoznanie się z doświadczeniem przodujących przedsiębiorstw społecznych oraz ich współpracy z instytucjami wspierającymi, w tym jednostkami samorządu terytorialnego. Zaproszenie skierowane jest do: pracowników jednostek samorządu terytorialnego, decydentów, między innymi prezydentów, starostów, burmistrzów, wójtów, sekretarzy, radnych, skarbników oraz pracowników instytucji rynku pracy, pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, uczelni, przedstawicieli biznesu, potencjalnych założycieli nowych PES i przedstawicieli innych podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa mazowieckiego (preferowane są osoby z gminy/ powiatu/ województwa, na którym są podejmowane lub planowane działania w celu rozwoju ekonomii społecznej).

Miejsce wizyty:

Spółdzielnia Socjalna „Zioła Siedleckie” w Siedlcach, Zakład Karnych w Siedlcach, Zakład Aktywności Zawodowej w Siedlcach, Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Siedlcach.

Rekrutacja:
Rekrutacja odbędzie się na podstawie załączonego poniżej formularza zgłoszeń, przesłanego na nr faxu 22 622-42-32 lub e-mailem (zeskanowany) na adres renata.goral@mcps-efs.pl. Lista osób zakwalifikowanych zostanie wywieszona na stronie www.mcps.com.pl 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania TUTAJ
Tekst zaproszenia do pobrania TUTAJ


Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej rozpoczął w subregionie radomskim I nabór  biznesplanów dot. wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w nowo powstałych i istniejących już przedsiębiorstwach społecznych, a także w podmiotach ekonomii społecznej przekształcanych w przedsiębiorstwa społeczne. Nabór dotyczy tylko i wyłącznie grup inicjatywnych, które przeszły rekrutację do projektów „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej…” w subregionie radomskim oraz mają przydzielonych opiekunów (kluczowych doradców biznesowych).

Biznesplany przyjmowane będą do 31 sierpnia 2017 do godziny 15:00 tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej na adres mowes@mowes.pl. Jako datę złożenia biznesplanu (wraz z załącznikami) przyjmuje się datę wpływu dokumentów do biura mOWES i godzinę wyświetlenia na komputerze pracowników biura.

Dokumenty (regulaminy i niezbędne załączniki) można pobrać TUTAJ .

Wszelkie pytania dotyczące ogłoszonego naboru, zasad rekrutacji i zapisów Regulaminu, można kierować do Organizatora telefonicznie pod numerem 22 450 99 31 lub pocztą elektroniczną na adres: mowes@mowes.pl.

Wszystkie podmioty zainteresowane złożeniem dokumentacji w konkursie biznesplanów prosimy o kontakt ze swoimi opiekunami (kluczowymi doradcami biznesowymi): Panem Wojciechem Walukiem oraz Panem Łukaszem Kwiatkowskim.

Fundacja Fundusz Współpracy w związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” poszukuje kandydata/ki na stanowisko: Specjalista/ka ds. partnerstw lokalnych

nr referencyjny: 06/DWES/OST/FFW/2017

miejsce pracy: subregion ostrołęcki, tj. powiaty: ostrołęcki, m. Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, makowski, wyszkowski

Zakres obowiązków spec. ds. partnerstw lokalnych:

1. Realizacja działań związanych z budowaniem i rozwojem partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w subregionie radomskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, projektem, oraz wytycznymi Instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie i wdrażanie Programów UE, w tym w szczególności:
  – udzielanie lokalnym środowiskom wsparcia w zakresie diagnozowania ich potrzeb oraz tworzenia planów działania,
 – wyszukiwanie liderów lokalnych, wspieranie ich w rozwoju umiejętności,
 – wypracowywanie koncepcji współpracy ze społecznością lokalną,
 – docieranie do potencjalnych członków partnerstw, zachęcanie ich do podejmowania inicjatyw ukierunkowanych na  – wspólne rozwiązywanie problemów lokalnych z wykorzystaniem narzędzi ekonomii społecznej,
 – animacja działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w subregionie radomskim,
 – wspieranie procesu budowy, rozwoju i ewaluacji partnerstw,
 – animacja lokalna, organizacja wizyt studyjnych
2. Przygotowanie sprawozdań merytorycznych z zadań realizowanych w ramach projektu.

Od kandydatów oczekujemy:
 – wykształcenia wyższego,
 – doświadczenia w realizacji projektów EFS,
 – znajomości zagadnień ekonomii społecznej, preferowana wiedza praktyczna,
 – doświadczenia (min. 1 rok) na stanowisku związanym z animacją lokalną/ tworzeniem partnerstw/ współpracą z organizacjami pozarządowymi i samorządem,
 – sumienności, samodzielności, kreatywności, odpowiedzialności i dyspozycyjności,
 – umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych,
  – biegłej znajomości obsługi komputera w zakresie MS Office,
 – posiadania prawa jazdy kat. B oraz własnego samochodu,

Oferujemy
:
 – współpracę w wymiarze min. 1/2 etatu do 30 kwietnia 2019 r.
 – elastyczny i zadaniowy tryb pracy,
 – możliwość zdobywania doświadczenia w ciekawym, angażującym zespole.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV, referencji oraz ew. kilku zdań uzasadnienia, dlaczego to właśnie Ty jesteś odpowiednim kandydatem/kandydatką na to stanowisko.

W mailu proszę zaznaczyć numer referencyjny.
Dokumenty należy przesłać tylko w wersji elektronicznej do dnia 24 sierpnia 2017 r. do godz. 12:00, na adres mailowy: mowes@mowes.pl.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wraz z dokumentami, o których mowa wyżej, należy przesłać oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w CV dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz.883 z dnia 21 sierpnia 1997).

Tekst ogłoszenia w pliku

Informujemy, że w ramach zakończonej w dniu 31.07.2017  pierwszej rekrutacji do programu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim” zostały zakwalifikowane do dalszego wsparcia następujące podmioty/grupy inicjatywne:

1. Fundacja Miasto Anioły
2. Fundacja „Radość Wszystkich Pokoleń”
3. Grupa inicjatywna RAZEM – 3 os. fizyczne, tj. Hanna Zembrzycka, Jadwiga Daszyńska, Jadwiga Budzyńska
4. Orzeł i Reszka Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Regionalnego i Waluty Lokalnej
5. Powiat Białobrzeski
6. Przedsiębiorstwo Społeczne „Gospoda Jaskółeczka”
7. Spółdzielnia Socjalna Socjalna Pierrot I Róża
8. Spółdzielnia Socjalna REDUAR
9. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rodzin „Nowe Perspektywy”
10. Stowarzyszenie Twórców i Wynalazców „STOWYN”.

Gratulujemy! 
Komisja Rekrutacyjna uwzględniała złożone formularze rekrutacyjne, ocenę opisów planowanej działalności w ramach przedsiębiorstwa społecznego, rekomendację psychologa oraz doradcy zawodowego. Zakwalifikowane  podmioty rozpoczynają już cykl szkoleniowo-doradczy przygotowujący do zakładania i rozwoju przedsiębiorstw społecznych. Najbliższe zaplanowane wydarzenie, to warsztaty z funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych i komunikacji, które odbędą się w dniu 7-8 sierpnia w naszym biurze w Radomiu (Plac Stare Miasto 2), w godzinach 9-16. Zapraszamy.