Burmistrz Miasta i Gminy Szydłowiec oraz Fundacja Fundusz Współpracy zapraszają organizacje pozarządowe, liderów społecznych, przedstawicieli JST i wszystkich zainteresowanych w powiecie szydłowieckim tematyką ekonomii społecznej na spotkanie pt. „Ekonomia Społeczna – możliwości i wyzwania”, które odbędzie się 07.11.2017 r.  o godzinie 11.00 w Sali Kominkowej Zamku w Szydłowcu.

Proponowany program spotkania:

  • Dlaczego warto wspierać Ekonomię Społeczną?
  • Klauzule społeczne
  • Elementy wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w ramach projektu

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu  „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ze względu na ważność problemu bardzo nam zależy na Państwa uczestnictwie w spotkaniu. W przerwie zapraszamy na poczęstunek.  

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 5.11.2017 –  na adres mailowy abulska@cofund.org.pl lub telefonicznie 600 923 287. 

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Bulska
Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Pl. Stare Miasto 2, 26-600 Radom
tel. 600 923 287, e-mail: abulska@cofund.org.pl

Zakończyła się kolejna, VII edycja Konkursu  na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku  im. Jacka Kuronia organizowanego przez Fundację  Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Nagrodą tą nagradzani są ci,  którzy dbają o wysoką jakość produktów i usług, a przy tym z sukcesem łączą działalność ekonomiczną z realizacją ważnych celów społecznych.

Nagrody rozdano podczas uroczystej gali, która odbyła się we wtorek 24 października 2017 w Domu Kultury Kadr, po raz pierwszy przyznano nagrodę  finansową  w efekcie werdyktu publiczności. Nagrodę Główną i Tytuł Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2017 zdobyła Spółdzielnia Socjalna Dalba prowadząca spółdzielczy browar. Obok produkcji realizuje także szereg działań na rzecz rehabilitacji i integracji pracowników, m.in. pierwszy na świecie nurkowy kurs kwalifikacyjny dla chorych z niepełnosprawnością intelektualną. Niepełnosprawni pracownicy pracują zarówno w browarze przy procesie produkcji piwa, jak i w pubie. Spółdzielnia Socjalna Margines zdobyła Nagroda Fundacji BGK „Pomysł na Rozwój” (Spółdzielnia zatrudnia między innymi migrantów politycznych i ekonomicznych, stosując przy tym innowacyjne metody zarządzania i organizacji pracy). Nagrodę „Odkrycie Roku” przyznano Spółdzielni Socjalnej FURIA, gdzie m.in. osoby ze spektrum autyzmu szyją poduszki, przytulanki i zabawki, które dekorowane są ręcznie lub z wykorzystaniem haftu komputerowego. Nagrodę Publiczności zdobyła z kolei Dobra Spółdzielnia Socjalna, która specjalizuje się w wysokiej jakości gastronomii. Część personelu prowadzonej przez spółdzielnię Dobrej Kawiarni stanowią osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Miło nam, że wspierana przez Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Gospoda Jaskółeczka z Radomia znalazła się w gronie  laureatów i zdobyła Wyróżnienie PwC (zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami i osoby chorujące psychiczne). Doceniono wysoką jakość usług gastronomicznych i cateringowych, ale także działania integrujące lokalną społeczność w ramach Klubu Inicjatyw Międzypokoleniowych na radomskim Michałowie. 

Nagrodę ANG za najskuteczniejszą promocję i komunikację otrzymała Spółdzielnia Socjalna Wspólny Stół, zaś Spółdzielnia Socjalna Parostatek – Nagrodę Pozaregulaminową FISE.

(strona konkursu)
Zdjęcie pochodzi ze strony FISE

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) zaprasza na spotkanie animacyjno-rekrutacyjne, które odbędzie się w dniu 24.10.2017 w godz. 10.00-12.00 w siedzibie Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ostrołęce przy ul. Poznańskiej 17.

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli administracji samorządowej (starostwa powiatowe, urzędy gminy, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej), organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne zainteresowane utworzeniem spółdzielni socjalnej, spółdzielni socjalnej osób prawnych lub zatrudnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w działającym już przedsiębiorstwie społecznym ze wsparciem finansowym i merytorycznym naszego Ośrodka.

Podczas spotkania przedstawione zostaną możliwości bezpłatnego wsparcia ze strony MOWES, korzyści z tworzenia przedsiębiorstw społecznych oraz warunki skorzystania z dotacji.

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej obejmuje swoim zasięgiem następujące powiaty: ostrołęcki, m. Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, makowski, wyszkowski. Spotkanie odbędzie się w ramach projektu pt. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardzo prosimy o potwierdzenie udziału do piątku, 20 października 2017 pod nr tel. 607 168 295 lub mailowo: lwachowski@cofund.org.pl

W związku z realizacją projektu partnerskiego „Forum Aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego przez Partnerstwo w składzie: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie (Lider Projektu), Fundacja Fundusz Współpracy oraz Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskim branżowym/tematycznym spotkaniu sieciującym dla animatorów i pracowników odpowiedzialnych za koordynowanie działań partnerskich.
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw ekonomii społecznej, przedstawicieli innych sieci, partnerów społecznych, uczelni wyższych i jednostek naukowych.
Branżowe/tematyczne spotkanie sieciujące dla animatorów i pracowników odpowiedzialnych za koordynowanie działań partnerskich odbędzie się w dniach 8 i 9 listopada 2017 roku w Gościńcu Bałtowski Zapiecek, Bałtów 169a, 27-423 Bałtów. Więcej informacji na temat projektu, spotkania oraz rekrutacji znajdziecie Państwo na stronie projektu  TU

Serdecznie zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu poświęconemu tworzeniu spółdzielni socjalnych przez osoby prawne w subregionie ostrołęckim. Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej obejmuje swoim zasięgiem następujące powiaty: ostrołęcki, m. Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, makowski, wyszkowski.

Spotkanie odbędzie się w środę 11 października 2017 r. w godz. 10.00 – 13.00 w siedzibie Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej – prowadzonego przez Federację ROSA (Przasnysz, ul. 3 Maja 16).
Spotkanie odbędzie się w ramach projektu pt. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim”

Bardzo prosimy o potwierdzenie udziału do piątku, 6 października 2017 – nr tel. 502755205.

Ostatni miesiąc przyniósł w subregionie ciechanowskim trzy kolejne partnerstwa lokalne na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Każde nowe partnerstwo podpisywane przy wsparciu Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) przyczynia się także do aktywizacji i zwiększenia ogólnego potencjału lokalnych społeczności. Zasadniczym celem jest jednak powstanie nowych miejsc pracy dla osób będących w trudnej sytuacji.

Pod koniec sierpnia i oraz we wrześniu 2017 zostały sfinalizowane trzy przedsięwzięcia, do których przyczyniła się praca aktywizująca animatorów lokalnych oraz specjalistów ds. partnerstw lokalnych działających w ramach mOWES. Rozmowy o współpracy prowadzone były od kilku miesięcy.
29 sierpnia w Czerwińsku nad Wisłą przedstawiciele lokalnego samorządu, parafii oraz stowarzyszenia podpisali porozumienie o utworzeniu partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Porozumienie sygnowali Pan Marcin Gortat – Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą, Ks. Szymon Mastalerz SDB – proboszcz Parafii Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Czerwińsku oraz Pan Tomasz Zamorski i Pan Mateusz Odoliński z zarządu Stowarzyszenia „Nasz Czerwińsk nad Wisłą”. Poprzez współpracę członkowie partnerstwa chcą wspierać rozwój przedsiębiorczości społecznej, społeczeństwa obywatelskiego, a także rozwiązywać problemy osób wykluczonych. Współdziałanie różnych podmiotów ma doprowadzić m.in. do utworzenia przedsiębiorstwa społecznego na terenie gminy, które będzie zatrudniało osoby oddalone od rynku pracy. Partnerzy chcą również wytyczyć główne obszary, w których ekonomia społeczna może pomóc w rozwoju gminy. Potencjał jest bardzo duży ponieważ Czerwińsk nad Wisłą ma bogatą historię oraz duże walory przyrodnicze, z których będzie można czerpać inspirację dla inicjatyw ekonomiczno-społecznych.
26 września zostało podpisane drugie z wymienianych partnerstw – „Partnerstwo na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej w Żurominie” – jego sygnatariuszami są 4 podmioty: Gmina i Miasto Żuromin, Fundacja „Leśne Zacisze” – Schronisko Dla Osób Bezdomnych, Spółdzielnia Socjalna „Szansa” oraz Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Tu lokalnym wyzwaniem jest poradzenie sobie z dużymi wskaźnikami bezrobocia z jednej strony, a pracą na czarno z drugiej.
„Partnerstwo na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej w Gminie Grudusk” zostało podpisane 25 września przez Gminę Grudusk, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym w Gminie Grudusk oraz Spółdzielnię Socjalną Grodzisko. W zamiarze zostaną utworzone nowe miejsca pracy, ale sygnatariuszom zależy także na ożywieniu gospodarczym oraz promocji walorów turystycznych gminy.
Sygnatariuszom gratulujemy wrażliwości społecznej i z niecierpliwością oczekujemy na pierwsze rezultaty działań partnerskich. Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej pracuje nad kolejnymi inicjatywami tego typu. Mile widziani są także kolejni partnerzy w już istniejących partnerstwach. Informacje pod nr tel. 885 520 909.

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim branżowym/tematycznym spotkaniu sieciującym dla kadry kierowniczej OWES. Do wzięcia udziału w spotkaniu zapraszamy także przedstawicieli akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw ekonomii społecznej, przedstawicieli innych sieci, partnerów społecznych, uczelni wyższych i jednostek naukowych.

Branżowe/tematyczne spotkanie sieciujące dla kadry kierowniczej OWES odbędzie się w dniach 11 i 12 października 2017 roku w Gościńcu Bałtowski Zapiecek, Bałtów 169a, 27-423 Bałtów.
Więcej informacji na temat projektu, spotkania oraz rekrutacji znajdziecie Państwo na stronie projektu  TU 

Spotkanie organizowane jest w ramach realizacji projektu partnerskiego „Forum Aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” przez Partnerstwo w składzie: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie (Lider Projektu), Fundacja Fundusz Współpracy oraz Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.