Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2018,

wszystkim naszym partnerom, współpracownikom oraz sympatykom, ale przede wszystkim „naszym” przedsiębiorstwom społecznym składamy najserdeczniejsze życzenia:

 autentycznego ciepła i radości pośród życzliwych Wam osób, zdrowia i siły spokoju oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w Nowym Roku.

Zespół Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Nasze badanie akcentujące zagadnienia pożytku publicznego, rynku pracy oraz rozwoju ekonomii społecznej  na Mazowszu jest dostępne online na stronie http://drogiwspolpracy.badanie.net 

Potrwa jeszcze do 22  GRUDNIA b.r.!

Do udziału w ankiecie zaproszone są szczególnie organizacje pozarządowe,  jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego oraz oczywiście różne przedsiębiorstwa społeczne. Ankieta jest anonimowa, wymagane jest tylko podanie powiatu, z którego pochodzi ankietowany. Jej wypełnienie zajmuje 15 minut.

Organizatorem badania jest Fundacja Fundusz Współpracy prowadząca Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej wspólnie z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej oraz innymi OWES-ami, prowadzonymi przez: Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE), Stowarzyszenie BORIS, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (FRSO), Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku (SOKiAL), Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego (CISI).

Uwaga! Podjęliśmy decyzję o przedłużeniu rekrutacji w subregionie ostrołęckim do końca stycznia 2018 (poprzednio obowiązywał termin do 11 grudnia 2017).

Nadal zapraszamy osoby (fizyczne, prawne), które są zainteresowane założeniem/znalezieniem zatrudnienia w nowych przedsiębiorstwach społecznych. Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatów: ostrołęckiego wraz z m. Ostrołęka, przasnyskiego, makowskiego, wyszkowskiego, ostrowskiego.

Rekrutacja odbywa się w ramach projektu: „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” (projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego).

Szczegóły rekrutacji zostały przedstawione w Regulaminie oraz w innych dokumentach dostępnych w zakładce „do pobrania” (TUTAJ).Informacji udziela także Centrum Inkubacji i Rozwoju PES w Przasnyszu (dyżury w biurze można sprawdzić TUTAJ). Polecamy także kontakt telefoniczny z Łukaszem Wachowskim – animatorem w subregionie ostrołęckim– tel. 607 168 295. Pytania można także kierować pocztą elektroniczną na adres:lwachowski(at)cofund.org.pl lub bezpośrednio do regionalnego rekrutera: Doroty Macioch-Kowalskiej – dkowalska(at)cofund.org.pl.

Uwaga, przyjmujemy zapisy na warsztat w Radomiu pt.:

Podmioty Ekonomii Społecznej – zakładanie i administrowanie

Tych, którzy nie zaznajomili się jeszcze z ideą przedsiębiorstwa społecznego zapraszamy na szkolenie, które odbywa się dzień wcześniej, także w Radomiu (patrz poprzednie ogłoszenie). Ten warsztat jest dla tych, którzy znają już nieco idee ekonomii społecznej, chcieliby się zaangażować, ale nie wiedzą jeszcze jak to zrobić. 

Fundacja, stowarzyszenie, spółdzielnia socjalna a może Klub Integracji Społecznej czy jeszcze inaczej ? Jaką formę działalności społecznej wybrać i jak administrować podmiotem ekonomii społecznej, by osiągać założone cele?  Jakie wykorzystać szanse rozwoju, skąd wziąć środki na działania i jak pokonać trudności
w działalności?  Takie tematy podejmiemy już 12.12.2017.

ZAPRASZAMY

 Termin  szkolenia: 12.12.2017 r.,

Czas: godz. od 11:00  do 16:00,
Miejsce:
CIR Radom, Plac Stare Miasto 2 (w budynku Arki)

 

RAMOWY PLAN SZKOLENIA:

 – Kwestie prawne zakładania i funkcjonowania Podmiotów Ekonomii Społecznej.
 – Źródła finansowania działalności statutowej Podmiotów Ekonomii Społecznej.
 – Szanse i wyzwania w działalności społecznej.
 – Zakres formalnych obowiązków i zadań wynikających z przyjętej formy prawnej.

 

Liczba miejsc max 20 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w szkoleniu proszę zgłaszać do dnia 8.12.2017 roku drogą mailową na adres  mjankowska@cofund.org.pl  bądź telefonicznie pod numerem tel.602 315 824
W przerwie szkolenia zapraszamy Państwa na obiad.

 

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny
Szkolenie organizowane w ramach projektu
 „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularz rekrutacyjny dla uczestników do pobrania

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
zaprasza  organizacje pozarządowe i grupy inicjatywne z subregionu radomskiego na warsztat:

Budowanie przedsiębiorstwa społecznego

 

Co to jest przedsiębiorstwo społeczne?  Jak zbudować prężnie działające przedsiębiorstwo społeczne? Skąd wziąć pomysł na działalność i jak  umacniać istniejące przedsiębiorstwa? O tym właśnie porozmawiamy na warsztacie.

Termin  szkolenia: 11.12.2017 r.,

Czas: godz. 11:00  do 16:00,
Miejsce:
CIR Radom, Plac Stare Miasto 2 (w budynku Arki)
Liczba miejsc: max 20 osób.

RAMOWY PLAN SZKOLENIA:

 – Podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego i wybór formy prawnej.
 – Klucze do sukcesu przedsiębiorstwa społecznego.
 – Podstawowe informacje – prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego.
 – Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstwa społecznego.


Decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w szkoleniu proszę zgłaszać do dnia 8.12.2017 roku drogą mailową na adres  mjankowska@cofund.org.pl  bądź telefonicznie pod numerem tel.602 315 824.
W przerwie szkolenia zapraszamy Państwa na obiad.

 

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny
Szkolenie organizowane w
ramach projektu
 „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.