Cieszymy się,  że w  dniu 9 maja 2018 w Lipsku, zostało zawarte kolejne w  bieżącym roku partnerstwo w subregionie radomskim.  Do poprzednich, w powiecie zwoleńskim oraz przysuskim, dołączyło obecne, w powiecie lipskim.  Pod porozumieniem o utworzeniu partnerstwa „ Na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej w powiecie lipskim” podpisało się 12 sygnatariuszy:

 1. 1. Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu.
 2. 2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku.
 3. 3. Oddział PTTK w Lipsku.
 4. 4. Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna w Lipsku.
 5. 5 Powiat Lipski.
 6. 6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.
 7. 7. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek Uroczysko” w Łaziskach.
 8. 8. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Lipsku.
 9. 9. Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku.
 10. 10. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Winda” w Lipsku.
 11. 11. Urząd Miasta i Gminy w Lipsku.
 12. 12. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

 

Tak szerokie poparcie, zarówno władz samorządowych, instytucji pomocy społecznej, instytucji rynku pracy oraz innych podmiotów lokalnych, które mają wgląd w życie społeczne i jego bolączki z pewnością ułatwi  osiągnięcie zasadniczego celu porozumienia, którym jest zmniejszenie obszarów i liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

22 maja odbyło się już pierwsze spotkanie robocze w ramach partnerstwa (na zdj.)

Wiosna w Mazowieckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej obfituje w nowe partnerstwa.

Przy wsparciu mOWES zawiązało się nowe partnerstwo w mieście Raciąż w subregionie ciechanowskim oraz w  gminie Myszyniec (subregion ostrołęcki).

Porozumienie o utworzeniu partnerstwa „Na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej w gminie miasto Raciąż” zostało zawarte w Raciążu w dniu 30 marca 2018 pomiędzy:

       1.  Urzędem Miejskim w Raciążu,

       2.  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Raciążu,

       3. Ochotniczą Strażą Pożarną w Raciążu,

       4. oraz Stowarzyszeniem Seniorów, Emerytów i Rencistów w Raciążu.

Partnerstwo „Na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej w gminie Myszyniec” podpisało 5 podmiotów w dniu 14 marca 2018. Są to:

 1.        1. Gmina Myszyniec, reprezentowana przez Bogdana Glinkę – Burmistrza Myszyńca,
 2.        2. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, reprezentowaną przez Mirosławę       Gruszewską, przewodniczącą,
 3.       3. Stowarzyszenie Abstynetów „Nowa droga” i Janina Antoczenko – Ropiak, 
 4.       4. Lokalna Grupa Działania Związek Stowarzyszeń Kurpsie Razem, reprezentowana przez Magdalenę Annę Walijewską,
 5.       5. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej im. Edwarda Samsela,  reprezentowane przez Stefanię  Prusaczyk – prezeskę stowarzyszenia.

 

Współdziałanie lokalnych podmiotów na rzecz rozwoju ekonomii społecznej  jest konieczne, aby  skuteczniej diagnozować  i  rozwiązywać  problemy społeczne związane z zatrudnieniem.

Starosta Płoński oraz Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu płońskiego na szkolenie pt.:

„Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych
zgodnie z wymogami dyrektywy RODO”

Szkolenie odbędzie się w dniu 30 maja, w sali konferencyjnej nr 325 (II piętro) Starostwa Powiatowego w Płońsku, ul. Płocka 39, w godz. 10.00 – 15.30.

 • Szkolenie obejmować będzie następujące zagadnienia:
 • Ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Definicja danych osobowych i zbioru danych osobowych.
 • Administrator danych osobowych i jego zadania.
 • Dokumentacja wewnętrzna dotycząca ochrony danych osobowych.
 • Analiza ryzyka.
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji/Inspektor ochrony danych osobowych.
 • Zasady przechowywania danych osobowych.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych.
 • Ochrona danych osobowych w podmiotach.
 • Powierzenie przetwarzania danych osobowych.

 

Szkolenie poprowadzi Ewa Rybus-Tołłoczko – administratywista, szkoli przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz urzędów z pozyskiwania środków, ochrony danych osobowych i zmian w prawie. Od 7 lat w sektorze pozarządowym, gdzie zarządza własną organizacją, związana z Chorągwią Stołeczną Związku Harcerstwa Polskiego, Fundacją KSK. Pozyskuje środki na działalność organizacji pozarządowych. Administrator Bezpieczeństwa Informacji w organizacjach i firmach.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy mają zapewniony serwis kawowy oraz materiały szkoleniowe.

Zgłoszenie na szkolenie prosimy przesłać mailem na adres: jkaminski@cofund.org.pl w treści podając imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej organizacji oraz kontaktowy numer telefonu.

Rozpoczęła się rekrutacja na drugie spotkanie sieciujące! Zapraszamy!
Fundacja Fundusz Współpracy w imieniu własnym oraz Lidera projektu ma przyjemność zaprosić do udziału w II Ogólnopolskim spotkaniu sieciującym OWES przedstawicieli akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, NGO, PES, przedstawicieli innych sieci, partnerów społecznych, uczelni wyższych i jednostek naukowych.
 
Spotkanie odbędzie się w Warszawie w Hotelu Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5
w dniach 12 i 13 czerwca 2018.
 
Spotkanie realizowane jest w ramach projektu partnerskiego „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” przez Partnerstwo w składzie: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland (Lider Projektu), Fundacja Fundusz Współpracy. Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Oś Priorytetowa II, działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej).
Więcej informacji na temat projektu, spotkania oraz rekrutacji znajdziecie Państwo na stronie projektu http://forum-owes.pl/.

W odpowiedzi na złożone wnioski pierwsze dwa przedsiębiorstwa społeczne uzyskały rekomendacje do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego w subregionie ciechanowskim, tj. Spółdzielnia Socjalna ROUTE 69 i Spółdzielnia Socjalna RAZEM.

 

Informacja o tym, kto i na jakich zasadach może skorzystać z przedłużonego wsparcia pomostowe jest dostępna w regulaminie „Przyznawania bezzwrotnego wsparcia finansowego” i w naszym artykule.

https://mowes.pl/przedluzone-wsparcie-pomostowe-kto-moze-skorzystac/

 

25 kwietnia 2018 w Szydłowcu, odbyła się konferencja zorganizowana przez Miasto i Gminę Szydłowiec, do udziału w której zostaliśmy zaproszeni, pt.:”Finansowanie inicjatyw i rozwoju NGO Gminy Szydłowiec”.

Głównym celem konferencji było przedstawienie sektorowi pozarządowemu wiedzy z zakresu różnorodnych metod pozyskiwania dotacji i finansowania ich działalności statutowych. Ofertę Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w tym zakresie przedstawiła animatorka w subregionie radomskim – Agnieszka Bulska.

Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, członkowie Szydłowieckiej Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miejskiej, samorządowcy z gminy, powiatu i województwa. Doniosłą rolę, którą spełnia sektor pozarządowy podkreślał obecny na spotkaniu Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski oraz Burmistrz Szydłowca – Pan Artur Ludew.

Agenda konferencji TU

LINK do fotorelacji TU