Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) oraz Urząd Miasta w Ostrowi Mazowieckiej zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie „Ochrona danych osobowych w NGO”, które odbędzie się w dniu 4.09.2018 (wtorek) w godz. 13.00 – 17.30 w Centrum Dialogu Społecznego ul. Partyzantów 7A w Ostrowi Mazowieckiej.

Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

  1. Zbiory danych i zasady ich ochrony.
  2. Wymagane polityki bezpieczeństwa i instrukcje w organizacji,
  3. RODO i nowe podejście do danych osobowych po 25 maja 2018 r.

Prowadzący: Artur Gluziński, wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec, współpracownik mOWES, zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Autor książki nt. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2017 prowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej obejmuje swoim zasięgiem następujące powiaty: ostrołęcki, m. Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, makowski, wyszkowski. Szkolenie odbędzie się w ramach projektu pt. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Osoby zgłaszające się na szkolenie zostaną poproszone o wypełnienie wymaganych projektem formularzy rejestracyjnych przed rozpoczęciem szkolenia.

Liczba miejsc jest ograniczona. Bardzo prosimy o zgłaszanie udziału do piątku, 31 sierpnia 2018 mailowo na adres: lwachowski@cofund.org.pl lub pod nr tel. 607 168 295

Fundacja Fundusz Współpracy, w ramach której działa nasz mOWES, w imieniu własnym oraz Partnera Projektu – Fundacji Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland z Lublina – pragnie zaprosić Państwa na trzecie branżowe spotkanie sieciujące dla kadry kierowniczej OWES, które odbędzie się w dniach 24-25 września 2018 w Hotelu 500 w Tarnowie Podgórnym k/Poznania (ul. Poznańska 139).

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Zaproszenie skierowane jest  do „przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw ekonomii społecznej, przedstawicieli innych sieci, w tym przedstawicieli sieci LGD, partnerów społecznych, uczelni wyższych i jednostek naukowych”.

Spotkanie poświęcone będzie kontynuacji wątków podjętych na wcześniejszych spotkaniach branżowych oraz na ogólnopolskim spotkaniu sieciującym, w tym m.in. kwestii VAT, KPRES, zarządzania siecią, funkcjonalności platformy wiedzy i komunikacji, dyskusji nad zmianą formuły szkoleń realizowanych przez OIC Poland. Przewidywany jest czas do zagospodarowania przez same OWES-y.

Szczegółowy program zostanie przedstawiony w terminie późniejszym. Więcej informacji na temat spotkania oraz rekrutacji znajdziecie Państwo na stronie projektu:

http://forum-owes.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-kolejne-branzowetematyczne-spotkania-sieciujace/

 

Organizator bardzo prosi o niezwlekanie z rejestracją do ostatniego dnia rejestracji (tj. 10 września 2018), gdyż rozpoczyna współpracę z nowym podmiotem (Fundacją NIWA – PS) i warunki rezerwacji hotelowej są bardziej restrykcyjne. 

Terminy kolejnych spotkań sieciujących OWES:

           kadra kierownicza OWES –  spotkanie odbędzie się w dniach 24-25 września 2018 w Tarnowie Podgórnym, Hotel 500, ul.Poznańska 139,

           doradcy biznesowi, OWES – spotkanie odbędzie się w dniach 22-23 października 2018 roku w Tarnowie Podgórnym, Hotel 500, ul.Poznańska 139

  1. animatorzy OWES –  spotkanie odbędzie się w dniach 19-20 listopada 2018 roku w Tarnowie Podgórnym, Hotel 500, ul.Poznańska 139
  2.  
  3. doradcy kluczowi OWES – spotkanie które odbędzie się w dniach 3-4 grudnia 2018 roku w Tarnowie Podgórnym, Hotel 500, ul.Poznańska 139

Serdecznie Zapraszamy!

Dla tych, którzy chcą zachęcić do ekonomii społecznej znajomych z innych województw lub też sąsiadów zza miedzy, przypominamy, że istnieje lista akredytowanych ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES-ów). Cała Polska została podzielona na regiony lub subregiony, którymi opiekują się poszczególne OWES-y. Obowiązuje tu rejonizacja.

Obecnie 66 ośrodków wsparcia ekonomii społecznej posiada akredytację Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  Aktualna lista dostępna jest TUTAJ. OWES-y mają tożsame cele i zadania, choć realizują je na swój własny sposób.

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy działa nieprzerwanie od 2012 roku (wcześniej wspólnie z Krajowym Ruchem Ekologiczno-Społecznym, aktualnie samodzielnie). 27 lutego 2017 ponownie decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uzyskaliśmy status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości. Przyznana akredytacja jest ukoronowaniem naszej wieloletniej działalności na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, spółdzielczości i innowacji społecznych nie tylko na Mazowszu. Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej począwszy od 2017 roku stał się także OWES-em o największym zasięgu terytorialnym na Mazowszu. Do prowadzonych już poprzednio projektów wsparcia ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim i ciechanowskim, dołączył także równoległy projekt w subregionie radomskim.

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej został  zarejestrowany w międzynarodowej bazie przedsiębiorstw społecznych i instytucji wspierających z regionu Morza Bałtyckiego. Widniejemy TU.
 
Aktualnie w bazie są zarejestrowane 33 instytucje wspierające, w tym 12 instytucji z Polski. Baza przedsiębiorstw społecznych liczy 336 podmiotów z 11 krajów: Danii, Niemiec, Polski, Rosji, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Szwecji, Norwegii i Islandii (która także została zaliczona do tego kręgu, choć formalnie oczywiście nie leży nad Morzem Bałtyckim). Aktualnie zarejestrowanych jest tu 78 przedsiębiorstw społecznych z Polski. Z naszych beneficjentów tylko Gospoda Jaskółeczka. Zachęcamy innych do pójścia w jej ślady!
 
Podajemy link do strony, gdzie przedsiębiorstwa społeczne mogą się zarejestrować: http://www.socialenterprisebsr.net/database/
 
Baza jest dobrą okazją, aby podpatrzeć dobre praktyki i  wymieniać się doświadczeniami.