W związku z  tym, że zwolniło się nieco miejsc w projekcie „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim” , podobnie jak w dwóch pozostałych subregionach, również w subregionie radomskim  – ogłaszamy nabór ciągły. Zachęcamy do skorzystania z tej szansy. Radzimy nie zwlekać na ostatnią chwilę!

Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres mailowy: mowes [at] mowes.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej organizuje w październiku i listopadzie szereg spotkań, seminariów (wykładów,warsztatów, dyskusji). Niezależnie od tego, że jako Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej będziemy ogłaszać je każdorazowo oddzielnie, zachęcamy do zapoznania się z całą listą wydarzeń. 

 

LISTA WYDARZEŃ SUBREGIONALNYCH  dotyczących lokalnych perspektyw rozwoju ekonomii społecznej w poszczególnych subregionach województwa mazowieckiego znajduje się: TU

LISTA SEMINARIÓW TEMATYCZNYCH (dotyczących m.in. klastrów, współpracy z biznesem i instytucjami oraz zamówień publicznych): TU

W dniu 15 października zapraszamy do Ostrołęki na seminarium subregionalne organizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Wykłady, warsztaty, dyskusje dotyczyć będą tematu:

„Ekonomia Społeczna na Mazowszu – perspektywy rozwoju do 2022 roku. Wyzwania stojące przed lokalnymi instytucjami, podmiotami i wspólnotami w obszarze ekonomii społecznej”.

 

Zaproszenie adresowane jest do podmiotów ekonomii społecznej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, NGO, instytucji rynku pracy, pomocy społecznej, lokalnego biznesu, instytucji kultury, zdrowia, sportu, turystyki, mediów oraz wszystkich zainteresowanych.

Termin i miejsce: 15 października 2018 r. (poniedziałek) Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, pl. Generała Józefa Bema 5, 07-410 Ostrołęka – sala nr 12

Cele spotkania:

 • 1. analiza wyzwań i możliwości stojących przed lokalnymi instytucjami/podmiotami i wspólnotami w obszarze ekonomii społecznej,
 • 2. diagnoza i analiza subregionu pod względem możliwości rozwoju ES na terenie subregionu, w którym odbywa się spotkanie (np. jaki lokalny problem społeczny może rozwiązać ekonomia społeczna),
 • 3. perspektywy rozwoju, możliwości współpracy, pozyskiwania funduszy w obszarze tworzenia warunków dla włączenia społecznego, ekonomii społecznej,
 • 4. promocja dobrych praktyk – przegląd PES z subregionu na którym odbywa się spotkanie.

Bliższe informacje i zgłoszenia przez stronę:   TU 

Podmioty ekonomii społecznej mogą zwiększać siłę oddziaływania i potencjał biznesowy łącząc się w klastry, konsorcja lub podpisując porozumienia. Ogromne znaczenie ma także sieciowanie podmiotów ekonomii społecznej – wymiana doświadczeń i nawiązywanie relacji.

Więcej na ten temat można będzie usłyszeć na seminarium tematycznym w Warszawie organizowanym przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, pt.:

Klastry i porozumienia podmiotów ekonomii społecznej na Mazowszu jako instrumenty wzmacniające możliwości rozwoju i tworzenia miejsc pracy dla osób wykluczonych.

Do wyboru są dwa terminy: 5 lub 8 października (godz. 9.30-14.30, Warszawa). Szczegółowe informacje i zgłoszenia przez stronę: TU

Na spotkaniu poruszane będą m.in. zagadnienia:

 1. 1.   Klastry i porozumienia podmiotów ekonomii społecznej – najważniejsze pojęcia i podstawy prawne
 2. 2.  Dobre praktyki, realizowanych już pomysłów, które odnoszą się do sieciowania, a przede wszystkim budowania trwałej współpracy opartej na jasno określonym dla uczestników sieci celu.
 3. 3.  Korzyści wynikające z tworzenia sieci współpracy – sieć a partnerstwo kompetencji?
 4. 4.„ Konsorcjum spółdzielcze” – krok w kierunku lepszego sieciowania
 5. 5.  Rola OWES (infrastruktura wsparcia): działania o charakterze wspierającym sieciowanie i rozwój przedsiębiorczości społecznej w wymiarze ekonomicznym.
 6. 6.  Rola ROPS w procesie sieciowania, tworzenia porozumień i klastrów

Zachęcamy do udziału.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 8 listopada 2018 organizuje w Ciechanowie, seminarium:

„Ekonomia Społeczna na Mazowszu – perspektywy rozwoju do 2022 roku. 
Wyzwania stojące przed lokalnymi instytucjami, podmiotami i wspólnotami
w obszarze ekonomii społecznej”

Do uczestnictwa w bezpłatnym spotkaniu (wykłady + część warsztatowo-dyskusyjna) zapraszani są  pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, instytucji rynku pracy, pomocy społecznej, oświaty, kultury, sportu, turystyki, zdrowia, mieszkalnictwa, mediów, biznesu, itp.
Pełna  treść ogłoszenia znajduje się na stronie MCPS:  TU  

Zakres merytoryczny wykładu:

 1. 1. Ekonomia społeczna – stan aktualny (nowelizacja Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, stan prac nad ustawą o ekonomii społecznej i solidarnej, perspektywa UE).
 2. 2. Znaczenie rozwoju ekonomii społecznej dla subregionu i lokalnej społeczności – analiza korzyści.
 3. 3. Otoczenie ekonomii społecznej na poziomie subregionu – kluczowi interesariusze.
 4. 4. Możliwości rozwoju ES na terenie subregionu – potencjał subregiony, problemy społeczne, które można rozwiązywać z wykorzystaniem narzędzi ES.
 5. 5. Warunki i możliwości współpracy na poziomie subregionalnym.
 6. 6. Dobre praktyki z subregionu i z innych części Polski.
 7.  
 8. Termin i miejsce: 8 listopada 2018 r. (czwartek) Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, ul.17 Stycznia 7,  Ciechanów – sala nr 15 na parterze.
 9. Terminy innych seminariów regionalnych podane są TU  i TU

Głosowanie publiczności w  prestiżowym ogólnopolskim konkursie [eS] im. Jacka Kuronia potrwa jeszcze do 10 października. Nasz beneficjent – Gospoda Jaskółeczka jest jednym z 13 nominowanych przedsiębiorstw społecznych. Tu gotuje się z sercem i jak u mamy od ponad 10 lat, a zatrudnienie znajdują m.in. osoby po kryzysach psychicznych. Restauracja ma stałych klientów, którzy chwalą sobie smaczne, tradycyjne dania kuchni polskiej, specjalnością są tu pierogi. 

 Oprócz dań serwowanych na miejscu dla klientów indywidualnych, restauracja nastawia się także na klientów biznesowych, catering oraz przyjęcia okolicznościowe. Jaskółeczka to także miejsce aktywności lokalnej oraz przestrzeń spotkań plenerowych (w trakcie zagospodarowanie ogrodu).

To jedno z najstarszych przedsiębiorstw społecznych w Polsce, zarejestrowane w 2007 roku, nad którym czuwa z oddaniem od lat pani Jolanta Gierduszewska. Podajemy link do głosowania: http://www.konkurs-es.pl/
Poniżej znajduje się link do archiwalnego filmu z 2012 roku nt Jaskółeczki: https://www.youtube.com/watch?v=Gv1r8PL7qAU

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Stowarzyszenie LGD „Puszcza Kozienicka” zapraszają za spotkanie pt.:

„Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej”, w dniu 4 października w godzinach od 10-14.15  w Siedzibie Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka”, Kopernika 8/17, w Kozienicach.

Cele szkolenia:

 • 1. Poszerzenie wiedzy na temat  możliwości aplikowania po środki na finansowanie podmiotów ekonomii społecznej,
 • 2. Nabycie umiejętności wyszukiwania dostępnych środków finansowych,
 • 3. Nabycie umiejętności kompleksowego wypełniania wniosków aplikacyjnych,
 • 4. Nabycie praktycznych  umiejętności pozyskiwania środków na finansowanie podmiotów ekonomii społecznej,

Program:

 • 1. Pozyskiwanie środków z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
 • 2. Środki dostępne w ramach ASOS 2014-2020.
 • 3. Fundusze  z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
 • 4. Granty ministerialne i dotacje  z urzędów miast.
 • 5. Dobre praktyki i najczęstsze błędy w pozyskiwaniu środków.

Metodyka:

Szkolenie będzie odbywać się przy pomocy prezentacji, ćwiczeń indywidualnych oraz grupowych, studium przypadku. Uczestnicy otrzymają komplet materiałów.

Trener:

Wojciech Połap – trener, doradca, coach, absolwent Akademi Ekonomicznej  im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Obecnie zatrudniony w firmie consultingowej. Współpracuje z wieloma uczelniami (m.in. z  Uniwersytetem Ekonomicznym im. K. Adamieckiego w Katowicach, Górnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie, Wyższą Szkołą Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Śląską Wyższą Szkołą Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, Wyższą Szkołą Humanitas) oraz firmami szkoleniowymi w Polsce. Ukończył Szkołę Trenerów zorganizowaną przez Stowarzyszenie Trenerów i Konsultantów Zarządzania MATRIK, studia podyplomowe Trener i organizator szkoleń, Coach WiseEssentials oraz inne liczne kursy trenerskie. Prowadzi szkolenia i zajęcia na studiach m.in. z zakresu: rekrutacji i selekcji, zarządzania zasobami ludzkim, zarządzania projektami, pozyskiwania funduszy unijnych, technik sprzedaży, negocjacji, komunikacji, zakładania własnej działalności gospodarczej, biznes planu, finansów. Posiada ponadto bogate doświadczenie w zakresie pisania wniosków i aplikowania po środki unijne (Phare 2002, Phare 2003, EQUAL, SPO WKP 2.1, 2.3, 2.2.1, SPO RZL 1.1, 1.5, 1.6, ZPORR 2.5, 3.4, PO KL Priorytety II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, RPO woj. śląskie, wielkopolskie,opolskie, mazowieckie)  jak i również zarządzania projektami. W projektach brał udział jako uczestnik, ekspert, doradca czy trener. Uczestniczył również jako członek w posiedzeniach Komisji Oceny Projektów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Dolnośląskiego, Podlaskiego, Wojewódzkich Urzędach Pracy(w Rzeszowie, Katowicach, Krakowie), Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wpisany na listy ekspertów w regionalnych programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz POWER. W latach 2010 – 2015 doradca biznesowy oraz specjalistyczny w Małopolskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej, Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Rybniku oraz doradca w zakresie pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania w Centrum Organizacji Pozarządowych w Chorzowie. 

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo na adres: abulska[at]cofund.org.pl. Tel. kontaktowy – 600- 923-287

Fundacja Fundusz Współpracy w imieniu własnym oraz Partnera Projektu – Fundacji Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland z Lublina – pragnie zaprosić Państwa na trzecie branżowe spotkanie sieciujące dla doradców biznesowych OWES, które odbędzie się w dniach 22-23 października 2018 w Hotelu 500 w Tarnowie Podgórnym k/Poznania (ul. Poznańska 139).

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw ekonomii społecznej, przedstawicieli innych sieci, w tym przedstawicieli sieci LGD, partnerów społecznych, uczelni wyższych i jednostek naukowych.

Spotkanie poświęcone będzie kontynuacji wątków podjętych na wcześniejszych spotkaniach branżowych oraz na ogólnopolskim spotkaniu sieciującym. Zostały wzięte pod uwagę również aktualne Państwa propozycje, zgłoszone w odpowiedzi na nasze zapytanie.

Więcej informacji na temat spotkania przekażemy Państwu po spotkaniu Rady Programowej. Informacje zamieszczać będziemy sukcesywnie.

Zamknięcie rejestracji przewidywane jest 12 października 2018. Organizatorzy proszą o nie zwlekanie z rejestracją, późniejsze warunki rezerwacji hotelowej są bardziej restrykcyjne. 

Szczegóły i link do rejestracji dostępne są TU

Serdecznie zapraszamy!

Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Radomiu oraz Fundacja Fundusz Współpracy w Warszawie prowadząca Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zapraszają na konferencję: „Ekonomia społeczna – wsparcie rynku pracy i rozwoju lokalnego”, która odbędzie się 5 października 2018 r. w siedzibie Filii WUP, przy ul. Mokrej 2.

Celem konferencji jest promocja ekonomii społecznej wśród instytucji, organizacji i samorządów subregionu radomskiego – jako istotnego czynnika aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, a szerzej – instrumentu wsparcia rynku pracy i rozwoju lokalnego, a zwłaszcza rozwiązywania palących problemów społecznych. W programie konferencji znajdują się wystąpienia na temat kondycji oraz możliwych sposobów wspierania ekonomii społecznej. Dobre praktyki zaprezentują przedstawiciele stowarzyszeń i spółdzielni socjalnych z regionu radomskiego oraz z Drobina k. Płocka. To już kolejna tego typu konferencja adresowana zarówno do przedstawicieli samorządu lokalnego, instytucji rynku pracy, instytucji pomocy społecznej, przedsiębiorstw społecznych, czy NGO, które chciałyby pomagać lub już pomagają osobom zagrożonym na rynku pracy oraz do wszystkich zainteresowanych, którym bliski jest biznes z misją. Na rozwój ekonomii społecznej przeznaczone są  środki unijne w formie dotacji, a przedsiębiorstwa społeczne mogą także liczyć na różnorakie wsparcie w postaci doradztwa, szkoleń, czy usług.

Udział w konferencji można zgłaszać do 2 października br. pocztą elektroniczną, na adres: m.jagielska[at] wup.mazowsze.pl lub a.fijalkowska [at] wup.mazowsze.pl.

Program konferencji:

10.00 – Przywitanie gości: przedstawiciele WUP i Fundacji Fundusz Współpracy

10.15 – 10.40 – Kondycja ekonomii społecznej na Mazowszu i w subregionie radomskim (m.in. w oparciu o wyniki ankiety dotyczącej współpracy podmiotów społecznej z samorządami) – Michał Bargielski, Mazowiecki Wsparcia Ekonomii Społecznej,

10.40 – 11.05 – Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych – niewykorzystany sposób wspierania ekonomii społecznej przez samorządy lokalne – dr Karolina Rojek, Z-ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach,

11.05 – 11.30 – Partnerstwo lokalne, które doprowadziło do powstania podmiotu ekonomii społecznej – Andrzej Samoraj, Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, Aleksandra Pęcherzewska, Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie k. Płocka ,

11.30 – 12.00  – Przerwa kawowa,      

12.00 – 12.25 – Gospoda „Jaskółeczka” w Radomiu , czyli przepis na sukces przedsiębiorstw aspołecznego – Jolanta Gierduszewska, prezes „Jaskółeczki”,                          

12.25 – 12.50 – Rehabilitacja, edukacja,  solidarność pokoleń – Jadwiga Panek-Lenartowicz, Spółdzielnia Socjalna „Reduar” w Alojzowie k. Iłży,

12.50 –  13.15 –  Ekonomia społeczna dla rodzin i seniorów – Centrum Wspierania i Edukacji Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rodzin „Nowe Perspektywy” w Radomiu – Monika Dudek, prezes stowarzyszenia,

13.30 – Obiad.

Konferencja, ze strony mOWES odbywa się w ramach projektu „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim”, który jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wszyscy zainteresowani ekonomią społeczną mogą liczyć na pomoc także poza konferencją. W Radomiu działa biuro Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (Plac Stare Miasto 2), informacje udzielane są także pod nr telefonu: 600 923 287. Adresatami działań mOWES są podmioty prawne: samorząd, instytucje rynku pracy, pomocy społecznej, tzw. podmioty ekonomii społecznej, NGO, parafie, kluby sportowe, biznes itp. oraz osoby fizyczne: niepełnosprawni, trwale bezrobotni, do 30 lub powyżej 50 r.ż., wychodzące z bezdomności, uzależnień, byli więźniowie, osoby chorujące psychicznie itp.

W dniu 17-09-2018, w ramach działań mOWES, zostało podpisane nowe partnerstwo lokalne: 

Partnerstwo Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Ekonomii Społecznej w Subregionie Ciechanowskim, w które włączyły się zarówno władze samorządowe, biznes,  LGD-y, jak i lokalne NGO. Choć swoim zasięgiem partnerstwo zasadniczo obejmuje powiat płoński i ciechanowski, to kontakty i perspektywy rozwoju, które się rysują przed partnerstwem są nie tylko regionalne, ale nawet międzynarodowe (kontakty z biznesem, w tym estońskim).

 

Wśród sygnatariuszy znaleźli się:

1)            Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania, reprezentowane przez: Jarosława Stefańskiego – Prezesa Zarządu i Sylwię Sańko – Członka Zarządu,

2)            Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze, reprezentowana przez: Danutę Kucińską – Prezesa Zarządu i Agnieszkę Matoblewską – Zastępcę Prezesa,

3)            Oddział Terenowy Towarzystwa Polsko-Estońskiego, reprezentowane przez: Andrzeja Długołęckiego – Prezesa Oddziału i Bogumiłę Wejs – Sekretarza Oddziału,

4)            Mazowiecka Izba Gospodarcza, reprezentowana przez Andrzeja Bayera – Prezesa,

5)            Powiat Płoński, reprezentowany przez Andrzeja Stolpę – Starostę i Anna Dumińską-Kierską – Wicestarostę.

 

Cele partnerstwa to:

1)            zmniejszenie obszarów i liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym poprzez rozwój sektora ekonomii społecznej,

2)            zwiększanie potencjału podmiotów ekonomii społecznej,

3)            rozwój przedsiębiorczości w subregionie, tworzenia przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych,

4)            wzrost świadomości społeczności lokalnych w zakresie ekonomii społecznej,

5)            rozwój turystyki i promocji subregionu,

6)            tworzenie nowych partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej,

7)            działania na rzecz przeciwdziałania bezrobociu, w tym  poprzez promocję i wsparcie ekonomii społecznej zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy,

8)            budowanie pozytywnego klimatu dla rozwoju podmiotów ekonomii społecznej oraz promocji społecznie odpowiedzialnego biznesu i społecznie odpowiedzialnego samorządu.

 

W najbliższym czasie w ramach partnerstwa planowana jest pierwsza wizyta studyjna, aby podpatrzeć dobre praktyki w  przedsiębiorstwach społecznych, a zarazem w organizacjach, które prężnie działają na rzecz rozwoju lokalnego.