Międzynarodowe konferencje Social Enterprise World Forum odbywają się cyklicznie od 2008 roku, tegoroczna miała miejsce w dniach od 12 do 14 września 2018 w Edynburgu, w Szkocji. Na szczycie zgromadziło się 1400 przedsiębiorstw społecznych z 47 krajów. Obecni byli przedstawiciele sektora ekonomii społecznej m.in. z Australii, Nowej Zelandii, Malawi, Kolumbii, Indonezji, Tajwanu, Brazylii, Kanady, USA i wielu innych, w tym oczywiście z wielu krajów europejskich. Program dostępny jest TU

Czas wypełniały debaty, warsztaty, sesje plenarne, kameralne prezentacje. Były oznaczone w ramach 6 kategorii: młodzież i edukacja, rynek, kluczowe obszary biznesowe, zrównoważony rozwój, ekosystem ekonomii społecznej, wielkie wyzwania ekonomiczne. Należy pamiętać, że polska definicja ekonomii społecznej, określona ustawą, jest nieco węższa niż definicje zachodnie, gdzie pod tym pojęciem rozumie się także biznes z misją charytatywną lub obszarem charytatywnym oraz tzw. kooperatywy, a nie tylko reintegrację zawodową (Por. KPRES)

Na konferencji podkreślano, że począwszy od pierwszego forum tak wiele udało się osiągnąć, zarówno w  ramach wspólnot, społeczności lokalnych, jak i polityk publicznych. Reprezentowane było  całe spektrum i duża różnorodność przedsiębiorstw społecznych, ale obecni byli także przedstawiciele biznesu, władz lokalnych, czy uniwersytetów, które kształcą w zakresie ekonomii społecznej (np. University of Winnipeg w Kanadzie).
Zarówno pierwsza, jak i ostatnia konferencja SEWF odbyły się w Szkocji, która ma duże osiągnięcia na polu ekonomii społecznej.  Gospodarze chwalili się, że w Szkocji nie ma ani jednego wyższego urzędnika w lokalnym rządzie, który nie wiedziałby, co to jest ekonomia społeczna.

Poniżej zamieszczamy skrót artykułu, który podsumowuje 40 głównych idei i myśli przewodnich w odbiorze uczestników Forum, wybraliśmy naszym zdaniem, te najbardziej kluczowe. Cały artykuł autorstwa Tom Allen i Nikoline Arns, w wersji angielskiej znajduje się TU 

 1. 1.  Priorytetem jest budowa ekosystemu przedsiębiorstw społecznych, a nie samodzielnych graczy wrzucanych do jednego worka.
 2. 2.  To wspaniale być częścią systemu globalnego, nie tylko lokalnego.
 3. 3.   Możliwość spotkania osób podobnie myślących, to wartość sama w sobie.
 4. 4.   Potrzeba zbudowania bardziej śmiałych (wręcz zuchwałych) rozwiązań, które przełożyłyby się na rzeczywiste zmiany społeczne.
 5. 5.   Paląca konieczność wspierania młodych liderów ekonomii społecznej, którzy chcą iść śmiało naprzód, a nie tylko bazować na przetartych ścieżkach.
 6. 6.   Podkreślano obecną na Forum chęć podnoszenia trudnych, a nawet kontrowersyjnych tematów z otwartością i bez osądzania.
 7. 7.   Nie robisz tego sam, ale z ludźmi i dla ludzi.
 8. 8.   Konieczność mierzenia i szacowania wpływu społecznego (social impact), jaki wywiera dane przedsiębiorstwo społeczne.
 9. 9.   Ruchu nie robi się w jednej dzień, to zbiorowy wysiłek wielu organizacji, przyjaciół: odpowiedni ludzie do budowania kompetencji, od spraw finansowych, ludzie którzy pomogą ci zacząć podróż w zakresie ekonomii społecznej i inni, którzy będą ci towarzyszyć.
 10. 10.  Ekonomia społeczna zaczyna się od przebudowania wyobraźni.
 11. 11.   Forum pokazało, sektor ekonomii społecznej wciąż rośnie, jest dynamiczny i innowacyjny oraz angażuje młodzież, co napawa nadzieją.
 12. 12.   Nie bać się sięgać po więcej i przekraczać granice.
 13. 13.   Kluczowa sprawa to ekspozycja i promocja ekonomii społecznej w przestrzeni publicznej.
 14. 14.   Kluczem jest integracja środowiska. Postawiono wyzwanie, jak włączać w ten inspirujący ruch także te PS, które nie mogły być obecne na konferencji.
 15. 15.   Odpowiedź na pytanie, jak zmienić świat, kryje się w zmianie nawyków wydawania pieniędzy.
 16. 16.    Należy znaleźć sposób na najbardziej strategiczne i ryzykowne obszary.
 17. 17.   Struktura powinna porządkować, ale nie może okiełznać dynamiki.
 18. 18.   Nawet biznes powinien być prowadzony przez serce.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu animacyjnym dla organizacji i instytucji zajmujących się działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Ostrołęki.

Spotkanie odbędzie się w dniu 25 września 2018 r. w godz. 10.00 – 13.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki (plac gen. Józefa Bema 1, sala nr 9)
Spotkanie organizowane jest we współpracy z Urzędem Miasta Ostrołęki.
Celem spotkania jest zapoznanie się z dobrymi praktykami przedsiębiorstw społecznych zatrudniających osoby niepełnosprawne i działających na rzecz osób niepełnosprawnych, zaplanowanie wizyty studyjnej do tego typu przedsiębiorstw społecznych, a także kontynuacja rozmów o tworzeniu Ostrołęckiego Forum na rzecz Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie realizowane jest w ramach projektu pt. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Bardzo prosimy o zgłoszenie udziału mailowo: lwachowski@cofund.org.pl lub pod nr tel. 607 168 295

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza do zgłaszania się chętnych na ostatnie wolne miejsca w ramach rekrutacji do programu „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie ciechanowskim” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy zainteresowanych stworzeniem nowych miejsc pracy w przedsiębiorstw społecznych. Udzielamy informacji, doradzamy, pomagamy napisać biznesplany, a wreszcie udzielamy dotacji.

Łączna maksymalna kwota dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo społeczne może wynieść maksymalnie do 79 tys. złotych. Rekrutacja odbywa się aktualnie w trybie ciągłym. Możliwe jest utworzenie przedsiębiorstwa na bazie partnerstwa lokalnego kilku podmiotów zainteresowanych rozwojem i rozwiązywaniem miejscowych problemów społecznych lub na bazie grupy inicjatywnej złożonej z osób indywidualnych. 

Adresaci rekrutacji:

 • Osoby prawne: m.in. gminy i powiaty, podmioty kościelne, stowarzyszenia i fundacje, ośrodki pomocy społecznej, ZAZ-y, WTZ-y, CIS-y, KIS-y, spółdzielnie inwalidów, spółki non-profit,
 • Osoby fizyczne: osoby borykające się ze szczególnymi trudnościami na rynku pracy, które określa ustawa. Są to osoby długotrwale bezrobotne, osoby powyżej 50 roku życia oraz poniżej 30, osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie, po kryzysach psychicznych, wychodzące z bezdomności, uzależnień i inne osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. W celu uzgodnienia szczegółów prosimy o kontakt z naszym pracownikiem.

  Chętnie udzielimy wyjaśnień. Istnieje możliwość umówienia się na spotkanie w terenie. Rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym.

 Kontakt do rekrutera:  Dorota Macioch –Kowalska dkowalska@cofund.org.pl