Miło nam donieść, że Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej po raz kolejny otrzymał status ośrodka wsparcia ekonomii społecznej wysokiej jakości, spełniając standardy AKSES – Systemu Akredytacji i Standardów Działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Akredytację przyznano nam na kolejne dwa lata, zobowiązując jednocześnie do przestrzegania standardów pracy. Nadzór nad naszą instytucją sprawuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Podgląd pisma akredytującego z dn. 22-03-2019 dostępny jest TU.

Fundacja Fundusz Współpracy w imieniu własnym oraz Partnera Projektu – Fundacji Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland z Lublina – po raz kolejny pragnie zaprosić do udziału w ogólnopolskim branżowym/tematycznym spotkaniu sieciującym dla doradców biznesowych OWES realizowanym w ramach projektu „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Spotkanie odbędzie się w dniach 9 i 10 kwietnia 2019 roku w Warszawie, Hotel Arkadia Royal, ul. Bronisława Czecha 10.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw ekonomii społecznej, przedstawicieli innych sieci, w tym przedstawicieli sieci LGD, partnerów społecznych, uczelni wyższych i jednostek naukowych.

Więcej informacji na temat projektu, rekrutacji oraz wstępny program spotkania (przed akceptacją przez Komitet Sterujący – może ulec niewielkim modyfikacjom) znajdziecie Państwo na stronie projektu TU

Bardzo prosimy o niezwlekanie z rejestracją do ostatniego dnia rejestracji (tj. 31 marca 2019), gdyż warunki rezerwacji hotelowej są restrykcyjne.

Serdecznie zapraszamy!

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) zaprasza organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje) z powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego i żuromińskiego (subregion ciechanowski) oraz powiaty: ostrołęcki, m. Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, makowski, wyszkowski (subregion ostrołęcki) – do skorzystania z bezpłatnego wsparcia w  rozwoju organizacji związanego z otwarciem działalności odpłatnej statutowej lub działalności gospodarczej.

 

W ramach wsparcia organizacja otrzymuje:

 

1) Bon o wartości 3500 zł na sfinansowanie usług promocyjnych obejmujących:

– Usługi projektowania graficznego (logotyp, papier firmowy, ulotka, szyld/baner, wizytówka)

– Usługi copywritingu (treść na stronę www wraz z audytem pod kątem sprzedażowym (10 000 znaków), tekst reklamowy do materiałów promocyjnych {1800 znaków})

– Usługi informatyczne i promocji strony www (budowa profilu na Facebooku, budowa kilku zakładkowej strony www z domeną i rocznym hostingiem, pozycjonowanie strony, kampania Adwords)

– Druk materiałów promocyjnych (wizytówki, naklejki, ulotki, plakaty, dyplomy, menu, vouchery itp.)

– Reklama zewnętrzna i wewnętrzna (roll-up, potykacz reklamowy, szyld, tablica, kasetony podświetlane, litery świetlne, neon, baner, przenośna flaga, oklejanie witryn i samochodów).

 

2) Możliwość skorzystania z doradztwa specjalistycznego związanego z otwarciem działalności odpłatnej statutowej lub gospodarczej (doradztwo prawne, księgowe, marketingowe, finansowe).

Wsparcie udzielane jest w ramach projektu pt. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liczba organizacji mogących skorzystać ze wsparcia jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo do dnia 20 marca 2019 r. na adres: lwachowski@cofund.org.pl wpisując imię, nazwisko, nazwę organizacji i nr tel.

 

Osoba do kontaktu:

Łukasz Wachowski – animator, tel. 607 168 295, e-mail: lwachowski@cofund.org.pl

To już II edycja „Szkoły lokalnych liderów” w Szydłowcu. Informacja o poprzedniej, która odbyła się 28 lutego 2019 – znajduje się TU.

Obecne, II spotkanie – odbędzie się w Szydłowcu 13 marca, w godzinach 16-20.15, w Centrum Obsługi Inwestora, ul. Kolejowa 36.

Szkolenie jest adresowane do liderów nieformalnych, organizacji pozarządowych, sołtysów, rad sołeckich, kół gospodyń wiejskich, lokalnych społeczności.

Serdecznie zapraszamy!

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
zaprasza

podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne,  
a także jednostki samorządu terytorialnego

 
do udziału w  Konkursie o przyznanie certyfikatu 
Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019

Termin na składanie wniosków upływa 29 marca.

Więcej informacji na stronie:

www.znakjakosci.mrpips.gov.pl

Certyfikaty będą przyznawane w pięciu kategoriach:

I. Debiut roku  

dla kogo: dla podmiotów ekonomii społecznej

dodatkowe wymagania: osobowość prawna, rejestracja w roku 2018

II. Najlepszy pracodawca

dla kogo: przedsiębiorstwa społeczne

dodatkowe wymagania: osobowość prawna, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięty jeden pełny rok obrotowy

III. Sukces rynkowy

dla kogo: przedsiębiorstwa społeczne

dodatkowe wymagania: osobowość prawna, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięty jeden pełny rok obrotowy

IV. Przedsięwzięcie PES sfinansowane ze środków zwrotnych

dla kogo: dla podmiotów ekonomii społecznej

dodatkowe wymagania: osobowość prawna, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięty jeden pełny rok obrotowy

V. Społecznie odpowiedzialny samorząd

dla kogo: jednostka samorządu terytorialnego

dodatkowe wymagania: gmina lub powiat

 NAGRODY:

Dla laureatów Konkursu w kategoriach I – IV w edycji 2019 przewidziano następujące wsparcie:

a) za zajęcie 1 -3 miejsca – pakiet wsparcia o wartości 10 000 zł (laureaci);

b) za przyznanie certyfikatu znaku jakości – pakiet wsparcia o wartości 3 000 zł (podmioty certyfikowane).

Ponadto, w ramach każdej kategorii, przewidziano możliwość wzięcia udziału w zagranicznej wizycie studyjnej dla przedstawicieli laureatów (miejsca 1-3 w każdej kategorii).

W ramach puli przewidzianej dla danego pakietu w ramach kategorii I – IV laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mogą to być szkolenia lub doradztwo, ale także m.in. usługi prawne lub księgowe.

Serdecznie zapraszamy na Płońskie Forum na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, które organizuje Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej wspólnie z Parafią Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Płońsku. 

Celem spotkania jest poznanie dobrych praktyk w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wspólna dyskusja nad wyzwaniami dla osób niepełnosprawnych z Płońska i powiatu płońskiego.

Spotkanie odbędzie się 11 marca 2019 r. w godz. 16.00-18.30 w sali konferencyjnej Parafii Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Płońsku, ul. Jaworskiego 3.

W programie zaplanowaliśmy trzy wystąpienia merytoryczne:

  1. 1.  Wybrane dobre praktyki z aktywizacji osób niepełnosprawnych.
  2. 2.  Spółdzielnia Socjalna – w kierunku stałego zatrudnienia osób niepełnosprawnych; prezentacja dobrej praktyki Spółdzielni Socjalnej Osób Niepełnosprawnych „Samodzielność, Praca, Aktywność” z Ostrołęki
  3. 3.  Partnerstwo Lokalne – narzędzie koordynacji, wymiany doświadczeń i współpracy na rzecz osób niepełnoprawnych oraz dyskusję uczestników.

 

Przedstawimy również naszą ofertę wsparcia dla podmiotów, które będą chciały kontynuować współpracę, m.in.

 – organizację wizyty studyjnej,

 – minigrant w wysokości 4000 zł na lokalną inicjatywę w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych,

 – wsparcie dotacyjne na utworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Prosimy o potwierdzenie udziału na adres mailowy:  jkaminski@cofund.org.pl

 

W dniach 4-5 marca odbyła się wizyta studyjna w gminie Węgorzewo zorganizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem „Projekt Radomir”, w której wzięli udział sołtysi, koła gospodyń wiejskich, liderzy lokalni, przedstawiciele organizacji pozarządowych z powiatu ostrołęckiego i okolic. Uczestnicy reprezentowali między innymi: LGD Zaścianek Mazowsza, Stowarzyszenie KGW w Surowym, Stowarzyszenie Aktywniejsi Razem.  Wizyta studyjna była okazją do wymiany dobrych praktyk, spotkania się, nawiązania relacji. Odwiedzono między innymi Węgorzewo, Trygort, Ogonki, Stulichy, Harsz. W rolę przewodniczki wcieliła się Alicja Rymszewicz, sołtys sołectwa Trygort, prezes stowarzyszenia rozwoju wsi Trygort, którą poznaliśmy w ramach Masz Głos. Uczestnicy wyjazdu poznali jak działa Forum Sołtysów „Gromada” i inne organizacje w gminie Węgorzewo: Stowarzyszenie Kal, Stowarzyszenie Święcajty promocji i rozwoju sołectwa Ogonki, spółdzielni socjalnej Świeta, Stulichańskie Stowarzyszenie Wspierania Sportów Konnych i Wodnych.

Program wizyty kształtował się następująco:

10.00 – 10.15 – powitanie w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie, ul. Zamkowa 3

10.15 – 11.00 – prezentacja Młodzieżowej Rady Miejskiej

11.00 – 11.45 prezentacja Forum Sołtysów Gromada

11.45-12.00 przejazd do świetlicy w Trygorcie

12.00- 12.30 prezentacja sołectwa Trygort i Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Trygort

12.30-13.00 przejazd do Ogonek

13.00-15.00 obiad w Starej Kuźni w Ogonkach – prezentacja sołectwa Ogonki, Stowarzyszenia Święcajty Promocji i Rozwoju Sołectwa Ogonki oraz Spółdzielni Socjalnej ŚWIETA

15.00-15.30 przejazd do Stulich

15.30-16.30 prezentacja sołectwa Stulichy i Stulichańskiego Stowarzyszenia Wspierania Sportów Konnych i Wodnych

16.30 – 17.00 przejazd do Harszu – miejsce noclegu

17.00-19.00 warsztaty produktu lokalnego – pieczenie sękacza na ogniu

19.00 – kolacja

22.00 – Nocleg

Dzień drugi:

8.00-9.00 – śniadanie

9.00 – spacer z prezentacją i zwiedzanie Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

12.00 – powrót

Dokumentacja zdjęciowa znajduje się na stronie partnera Projektu Radomir  i FB Forum Inicjatyw Społecznych w Ostrołęce.

Od 28-go lutego do 1-go marca 2019r grupa przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy oraz biznesu z powiatu mławskiego i żuromińskiego uczestniczyła w wizycie studyjnej mającej na celu ukazanie dobrych praktyk w działalności turystycznej i gastronomicznej. Celem tej wizyty studyjnej była także wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami kluczowych dla ekonomii społecznej sektorów i animacja współpracy w zakresie promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego,  w tym także tradycji gastronomicznych. W trakcie wizyty miała miejsce również prezentacja efektów działania mOWES i dyskusja na temat możliwości dalszego rozwoju ekonomii społecznej w powiecie żuromińskim. Goście odwiedzili między innymi Słoneczny Dworek w Chamsku oraz Dworek nad Wkrą w Brudnicach. W międzyczasie odbywały się spotkania robocze.

 

Wśród osób które wzięły czynny udział w tejże dyskusji znaleźli się miedzy innymi – gość honorowy – Starosta Powiatu Żuromińskiego Jerzy Rzymowski, przewodniczący Rady LGD Andrzej Długołęcki, samorządowcy, pracownicy Powiatowych Urzędów Pracy , członkowie Lokalnej Grupy Działania i innych organizacji pozarządowych oraz lokalni biznesmeni. W wyniku dyskusji wyłonił się pomysł powołania lokalnego partnerstwa, którego pierwszym zadaniem ma być opracowanie założeń lokalnego produktu turystycznego. Organizatorem przedsięwzięcia był Rafał Panfil – nasz specjalista ds. partnerstw.

Bliskie rozmowy nie tylko zbliżają ludzi i sprzyjają nawiązaniu współpracy, ale także otwierają nowe albo czasem tylko zapomniane przestrzenie. Okazało się, że przed II wojną światową istniała w Brudnicach prężnie działająca spółdzielnia mleczarska, która eksportowała masło aż do Anglii! 

Dokumentacja zdjęciowa z wizyty znajduje się TU.