Od 1 maja 2019 roku przez kolejne 36 miesięcy w subregionach ciechanowskim i ostrołęckim w ramach umowy Fundacji Fundusz Współpracy z Województwem Mazowieckim realizowane są zadania na rzecz animacji środowisk lokalnych działających w obszarze ekonomii społecznej. Członkowie przedsiębiorstw społecznych mogą liczyć na wsparcie wykwalifikowanych animatorów, którzy doradzą na jakie inicjatywy dotyczące ekonomii społecznej można uzyskać granty.

Od 1 maja 2019 roku przez kolejne 36 miesięcy w subregionach ciechanowskim i ostrołęckim w ramach umowy Fundacji Fundusz Współpracy z Województwem Mazowieckim realizowane są zadania na rzecz animacji środowisk lokalnych działających w obszarze ekonomii społecznej. Członkowie przedsiębiorstw społecznych mogą liczyć na wsparcie wykwalifikowanych animatorów, którzy doradzą na jakie inicjatywy dotyczące ekonomii społecznej można uzyskać granty. W bieżącej ofercie są m.in.:

  • spotkania animacyjne z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami i instytucjami, które realizują cele polityki społecznej w regionie (OPS, CPR, PUP)
  • inicjowanie nowych i wspieranie istniejących partnerstw,
  • usługi reintegracji społecznej i zawodowej (to nowość w projektach),
  • doradztwo biznesowe na każdym etapie ścieżki dotacyjnej,
  • inkubacja i wspieranie grup inicjatywnych, NGO i nowych PS poprzez organizację szkoleń i warsztatów, doradztwo specjalistyczne (prawne, marketingowe, księgowo-podatkowe),
  • dotacje na miejsca pracy i wsparcie pomostowe.

Kontakt do animatorów:

Subregion ciechanowski (powiaty: ciechanowski, pułtuski, płoński, żuromiński, mławski): p. Janusz Kowalski: jkowalski@cofund.org.pl, tel: 503 932 068

Subregion ostrołęcki (powiaty: ostrołęcki, m. Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, makowski, wyszkowski): p. Łukasz Wachowski lwachowski@cofund.org.pl, tel: 607 168 295

Działania animacyjne i doradcze w subregionie radomskim realizowane będą do końca 2019 roku, a następnie kontynuowane w okresie od stycznia 2020 do końca 2022 roku.