Konkurs biznesplanów w subregionie radomskim zaowocował złożeniem jednego wniosku.

Konkurs biznesplanów w subregionie radomskim zaowocował złożeniem jednego wniosku.

W dniu 05.06.2019 r. obradowała Komisja Oceny Wniosków (KOW). Ocenie poddano jeden wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w podmiocie ekonomii społecznej przekształcanym w przedsiębiorstwo społeczne złożony przez Fundację Dobry Duszek.

Wniosek w ocenie merytorycznej uzyskał 23,5 pkt, tym samym kwalifikując się  do otrzymania dofinansowania, jednakże KOW zarekomendowała przyznanie dofinansowania na mniejszą liczbę miejsc pracy niż ta, o którą wnioskował beneficjent przy jednoczesnym zwiększeniu wymiaru zatrudnienia.

Z informacją dotyczącą wyników można zapoznać się TU

Zwycięzcy gratulujemy!