W dniach 29-30.10.2019 r. obradowała Komisja Oceny Wniosków (KOW). Ocenie poddano siedem wniosków – biznesplanów o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w nowozakładanym oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

W dniu 30 października w Ostrołęce przy ulicy Parkowej 6 odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Inkubacji i Rozwoju Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) przy Mazowieckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim prowadzonym przez Fundację Fundusz Współpracy od 2012 roku.  Ośrodek posiada akredytację Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdzającą wysoką jakość działań.  

W dniu 24.10.2019 r. obradowała Komisja Oceny Wniosków (KOW). Ocenie poddano dwa wnioski- biznesplany o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym złożone  przez: 1. Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS 2. Spółdzielnia Socjalna „SZANSA” Wnioski w ocenie merytorycznej uzyskały minimum wymaganych punktów tj. 60 pkt./100pkt., i tym samy kwalifikują się […]

Konkurs biznesplanów w subregionie radomskim zaowocował złożeniem trzech wniosków. W dniu 9.10.2019 r. obradowała Komisja Oceny Wniosków. Ocenie poddano trzy wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w  istniejącym przedsiębiorstwie społecznym. Do dofinansowania zakwalifikowano wszystkie trzy wnioski, które uzyskały minimalną ilość 18 pkt w ocenie merytorycznej.   1.Spółdzielnia Socjalna Pierrot & Róża 2.Fundacja Follow […]

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) zaprasza organizacje pozarządowe z powiatów: radomskiego, białobrzeskiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego, m. Radom – do składania wniosków na realizację inicjatywy/przedsięwzięcia w obszarze ekonomii społecznej w ramach konkursu „mikroGRANTY mOWES”.

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) zaprasza organizacje pozarządowe z powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego i żuromińskiego – do składania wniosków na realizację inicjatywy/przedsięwzięcia w obszarze ekonomii społecznej w ramach konkursu „mikroGRANTY mOWES”.

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) zaprasza organizacje pozarządowe z powiatów: ostrołęcki, m. Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, makowski, wyszkowski – do składania wniosków na realizację inicjatywy/przedsięwzięcia w obszarze ekonomii społecznej w ramach konkursu „mikroGRANTY mOWES”.

Ogłaszamy wyniki II posiedzenia komisji rekrutacyjnej do ścieżki dotacyjnej projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim – IWES 3” .

W oparciu o ocenę opisu planowanej działalności i rekomendacje spec. ds. reintegracji, Komisja Rekrutacyjna postanowiła o przyjęciu do ścieżki dotacyjnej Projektu podmiotu, który złożył wymagane dokumenty rekrutacyjne tj. Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo

Podmiot, który pozytywnie przeszły rekrutację, rozpocznie pracę z doradcą biznesowym, Panem Pawłem Pyrzyńskim (tel. 602-825-659, e-mail: ppyrzynski@cofund.org.pl) nad wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego – biznesplanem.

Wniosek należy złożyć w wersji elektronicznej (formaty: część opisowa – pdf / część budżetowa – excel) na adres mowes@mowes.pl do dnia 24.10.2019 r. (czwartek).

Maksymalna wysokość dotacji inwestycyjnej to 14 000,00 zł. Przyznanej dotacji może towarzyszyć wsparcie pomostowe (1100,00 zł/miejsce pracy) wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy zatrudnienia na stanowiskach dotacyjnych. Wsparcie finansowe dla podatników VAT jest przyznawane w kwocie netto. Minimalny wymiar zatrudnienia na stanowiskach dotacyjnych to ½ etatu.

Nie jest możliwe przyznanie dotacji na stworzenie miejsca pracy dla osób, które w danym przedsiębiorstwie społecznym były już zatrudnione na podstawie umowy o pracę, a od dnia rozwiązania umowy do dnia złożenia Wniosku nie minęło mniej niż 6 miesięcy.  

Wzory dokumentów (biznesplan: część opisowa i budżetowa) oraz Regulamin udzielania dotacji i wsparcia pomostowego, gdzie są wskazane kryteria oceny biznesplanów, są dostępne do pobrania na stronie https://mowes.pl/do-pobrania/ w sekcji DOKUMENTY REKRUTACYJNE.

Złożone biznesplany przejdą w pierwszej kolejności ocenę formalną, następnie zostaną poddane ocenie merytorycznej.

Ocena  merytoryczna składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap to  ocena pisemna biznesplanów przez parę ekspertów – członków komisji oceny wniosków (KOW). Drugi etap oceny merytorycznej to  prezentacja biznesplanów oraz odpowiedź na pytania przed komisją oceny wniosków podczas spotkania w regionalnym biurze. Drugi etap oceny merytorycznej (prezentacja) zostanie ustalony w przeciągu dwóch tygodni od terminu złożenia biznesplanów.

 

Człowiek – Postęp – Natura i Region – to hasła przewodnie tegorocznego, jubileuszowego Forum Rozwoju Mazowsza, które rozpocznie się już za dwa tygodnie! Dokładnie 16 i 17 października br. w Centrum Konferencyjnym MsMermaid nad Wisłą będzie można zobaczyć najciekawsze i najlepsze inicjatywy realizowane na Mazowszu! My też tam będziemy. Rezerwujcie czas – zapraszamy na nasze stoisko, które znajdziecie w strefie „Człowiek”.

Podczas 10. Forum Rozwoju Mazowsza organizator – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych – chce pokazać spektrum zmian, jakie dokonały się na Mazowszu dzięki wsparciu funduszy europejskich w ostatnim dziesięcioleciu. Do współorganizacji tego wyjątkowego wydarzenia i prezentacji dokonań zaproszonych zostało blisko sześćdziesięciu wystawców, wśród nich: samorządy, uczelnie i ośrodki naukowe, przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe. Przestrzeń wystawiennicza została podzielona na cztery strefy: Człowiek, Postęp, Natura i Region.

Na stoisku Fundacji Fundusz Współpracy zaprezentowane zostaną liczne projekty, dla których wspólnym mianownikiem jest człowiek i działania na rzecz poprawy jakości jego życia. W ramach projektu Forest School Center opowiemy jak wyglądają leśne przedszkola i czym jest holistyczna edukacja w outdoorze; pokażemy jak kreatywnie i niskim kosztem zmienić otaczającą nas rzeczywistość (FIO – Mazowsze Lokalnie). Zaprezentujemy również projekt Pożyczki na kształcenie i wynikające z niego korzyści, a także zbudujemy prawdziwą ścieżkę edukacyjną (projekt Ścieżki współpracy) – prezentująca etapy realizacji międzynarodowych projektów o wymiarze innowacyjnym. Zwieńczeniem ścieżki będzie interaktywny quiz z wiedzy projektowej, w którym będzie można wygrać nagrody. Dodatkowo, na naszym stoisku będziecie mogli bezpłatnie skorzystać z porad doradcy zawodowego i zadbać o rozwój swojej kariery! Zaprezentujemy również wystawę plakatów wykonanych w ramach konkursu „Sztuka równości” w projekcie Równość w biznesie.

_________________

Główną ideą Forum Rozwoju Mazowsza jest promocja regionu i wdrażanych w nim innowacyjnych rozwiązań, ze szczególnym uwzględnieniem projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. Dwudniowe wydarzenie skupia uczestników z obszaru biznesu, nauki, administracji, a także organizacji pozarządowych, którzy podczas debat i prezentacji dobrych praktyk zaprezentują swój wkład w rozwój Mazowsza.  Sympatycy Forum mogą uczestniczyć w aktywnościach zarówno bezpośrednio, jak i śledzić je w czasie rzeczywistym w Internecie.
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, konieczna wcześniejsza rejestracja pod linkiem: https://10forum.connectto.pl/formularz

10. Forum Rozwoju Mazowsza odbywa się pod honorowym patronatem Komisji Europejskiej, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Więcej na temat Forum: https://forumrozwojumazowsza.pl/