Ogłaszamy wyniki posiedzeń komisji rekrutacyjnej do ścieżki dotacyjnej projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim – IWES 3” .

Webinar mOWES: Centrum Usług Społecznych nową instytucją lokalnej polityki społecznej

Jeszcze tylko do 29 lipca organizacje pozarządowe mogą składać oferty na realizację zadań wspierających osoby z niepełnosprawnościami.

Publikacja – Biuletyn Sieci OWES

Publikacja – Biuletyn Sieci OWES

Publikacja – Biuletyn Sieci OWES

Publikacja – Biuletyn Sieci OWES

Publikacja – Biuletyn Sieci OWES

Publikacja – Biuletyn Sieci OWES