Publikacja – Biuletyn Sieci OWES

Lokalna diagnoza społeczna. Hot or not? Zapraszamy na debatę on-line z udziałem przedstawicieli biznesu, samorzągu i ngo.

Fundacja Fundusz Współpracy w związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim – IWES 3” poszukuje kandydata/tki na stanowisko: Animatora/ki