Zapraszamy do zapoznania się z wynikami IV Komisji Oceny Wniosków w subregionie ciechanowskim.