Zapraszamy do udziału w naborze do ścieżki dotacyjnej w subregionie ciechanowskim