W dniu 8.10.2021 r. obradowała Komisja Oceny Wniosków (KOW).