Fundacja Fundusz Współpracy w związku z realizacją projektów w ramach Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej poszukuje kandydata/tki na stanowisko: specjalistki/y ds. realizacji projektu.

W ramach ogłoszonej rekrutacji do ścieżki dotacyjnej projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim– IWES 3” dwa  przekształcające  się PES w PS  i dwie grupy inicjatywne osób prawnych złożyły dokumenty rekrutacyjne.