W dniu 17.12.2021 r. obradowała Komisja Oceny Wniosków (KOW), z uwagi na sytuacje epidemiologiczna związaną z koronawirusem (COVID-19) spotkanie Komisji Oceny Wniosków odbyło się za pośrednictwem wideo czatu w ramach projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim – IWES 3”.