W dniach 14-15.12.2022r. obradowała Komisja Oceny Wniosków (KOW).

Ocenie poddano dziewięć wniosków – biznesplany o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie łącznie 26 miejsc pracy w istniejących PS i w PES które przekształci się w PS.

Jak działają internetowi oszuści? Dlaczego takie ważne są mocne hasła? W jaki sposób zminimalizować ryzyko i nie stać się jedną z ofiar sieciowych wyłudzaczy? Odpowiedź na te i wiele innych pytań, można uzyskać podczas serii bezpłatnych szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej z subregionu radomskiego pn. „Nie daj się złapać w sieci!”

Czytaj dalej

6 organizacji z subregionu ostrołęckiego złożyło dokumenty oraz przeszło rozmowy ze specjalistą ds. reintegracji w ogłoszonej niedawno ścieżce dotacyjnej. Za nami pierwszy, ale ważny krok na drodze do utworzenia kolejnych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.. W oczekiwaniu na Wasze biznesplany, publikujemy wyniki rekrutacji do ścieżki dotacyjnej projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim – IWES 4”.

Czytaj dalej

W dniu 15.11.2022r. obradowała Komisja Oceny Wniosków (KOW). Ocenie poddano cztery wnioski – biznesplany o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie łącznie 11 miejsc pracy w istniejących PS i w PES które przekształci się w PS.

Czytaj dalej

Przedsiębiorco społeczny! Czy wiesz, że w związku z wejściem w życie nowej ustawy o ekonomii społecznej, uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego wymaga wydania przez wojewodę decyzji administracyjnej? Co to oznacza w praktyce? Mówiąc krótko – bez względu na to, jak długo działasz na rynku i czy posiadasz wpis w bazie Ministerstwa Rodziny i Polityki społecznej, musisz uzyskać ten status raz jeszcze. Jak to zrobić? Do kiedy masz na to czas? Jakie warunki musisz spełnić? Odpowiedź na te i wiele innych pytań znajdziesz w dalszej części artykułu . Zapraszamy do lektury.

Czytaj dalej

10 organizacji z subregionu radomskiego złożyło dokumenty oraz przeszło rozmowy ze specjalistą ds. reintegracji w ogłoszonej niedawno ścieżce dotacyjnej. To dopiero pierwszy, ale ważny krok, który zaowocuje utworzeniem kolejnych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Teraz czekamy na wasze biznesplany!

Czytaj dalej

Także subregion ostrołęcki doczekał się otwarcia naboru dotacyjnego dla podmiotów gotowych do utworzenia nowych miejsc pracy w ramach kolejnej edycji projektu Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej (IWES-4).

Czytaj dalej

W ramach ogłoszonej rekrutacji do ścieżki dotacyjnej projektu przyjęliśmy zgłoszenia od czterech organizacji (w tym trzech istniejących przedsiębiorstw społecznych). Ich przedstawiciele złożyli dokumenty rekrutacyjne i przeszli rozmowy ze specjalistką ds. reintegracji. Pierwszy ważny etap za nami – teraz nadszedł czas na pisanie biznesplanów.

Czytaj dalej

W XXI wieku dyskusja o społeczeństwie obywatelskim weszła na inny poziom. Jednym z elementów kształtowania nowej polityki społecznej jest ekonomia społeczna, która wkomponowuje się w ideę budowania demokracji uczestniczącej poprzez nową wizję ładu społecznego oraz integrację społeczności lokalnych. I własnie m.in. o roli ekonomii społecznej w dzisiejszej demokracji, poświęcona będzie konferencja pt. „Obywatel, Obywatelka, Obywatelskość”, która odbędzie się już we wtorek, 18 października o godz. 10:30 w Sali Koncertowej Domu Polonii w Pułtusku.

Czytaj dalej

Tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych to fundament dla rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej. Zdajemy sobie sprawę, że zatrudnienie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych społeczną izolacją to odważna, odpowiedzialna i niezwykle trudna decyzja. Zwłaszcza jeśli przedsiębiorstwo społeczne rozpoczyna swoją przygodę i dopiero zaczyna zaznaczać swoją obecność na rynku. Wychodząc na przeciw tym oczekiwaniom, ogłaszamy nabór dotacyjny dla podmiotów gotowych do utworzenia nowych miejsc pracy w ramach kolejnej edycji projektu Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej (IWES-4) w subregionie radomskim – a więc na terenie powiatów: białobrzeskiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego, m. Radom, szydłowieckiego i zwoleńskiego.

Czytaj dalej