W dniach 14-15.12.2022r. obradowała Komisja Oceny Wniosków (KOW).

Ocenie poddano dziewięć wniosków – biznesplany o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie łącznie 26 miejsc pracy w istniejących PS i w PES które przekształci się w PS.

Jak działają internetowi oszuści? Dlaczego takie ważne są mocne hasła? W jaki sposób zminimalizować ryzyko i nie stać się jedną z ofiar sieciowych wyłudzaczy? Odpowiedź na te i wiele innych pytań, można uzyskać podczas serii bezpłatnych szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej z subregionu radomskiego pn. „Nie daj się złapać w sieci!”

Czytaj dalej