Nic tak doskonale nie definiuje rozwoju przedsiębiorczości społecznej, jak gotowość do tworzenia nowych podmiotów oraz zwiększania zatrudnienia w tych już działających na rynku. Czy Ty i Twój biznes społeczny też jesteście na to gotowi? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość – w związku ze zwiększeniem alokacji w projektach Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej IWES-4, ogłaszamy nabór dotacyjny dla podmiotów gotowych do powoływania nowych oraz zwiększenia zatrudnienia w istniejących przedsiębiorstwach społecznych. Dowiedz się więcej i rozkręć z nami swój biznes społeczny!

Czytaj dalej

Czym jest i jakie są założenia Regionalnego Plan Rozwoju i Deinstytucjonalizacji? Czy Lokalne Plany Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych to szansa dla JST? Na jakie wsparcie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w zakresie realizacji polityki społecznej mogą liczyć organizacje pozarządowe i samorządy? Odpowiedziom na te i wiele innych pytań poświęcony był ostatni webinar z pracownikami i ekspertami Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, który odbył się 16 marca 2023 roku. Dla osób, które nie mogły wziąć udziału w wydarzeniu lub chcą jeszcze raz zapoznać się z prezentowanymi materiałami – dzięki uprzejmości Prezenterów – przygotowaliśmy małe podsumowanie.

Czytaj dalej