W dniu 25.05.2023r. obradowała Komisja Oceny Wniosków (KOW). Ocenie poddano cztery wnioski – biznesplany o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w istniejących PS. Wszystkie cztery złożone wnioski w ocenie merytorycznej uzyskało minimum wymaganych procent/punktów tj. 60 pkt./100pkt., i tym samy zakwalifikowało się do otrzymania dofinansowania.

Czytaj dalej

Dokumenty rekrutacyjne, rozmowy ze specjalistą ds. reintegracji, posiedzenia komisji konkursowych – to już za nami. W ramach ogłoszonej niedawno, kolejnej rekrutacji do ścieżki dotacyjnej, przyjęliśmy zgłoszenia od organizacji z subregionu ostrołęckiego i radomskiego, które dzięki naszym instrumentom wsparcia, chcą zwiększać zatrudnienie w swoich przedsiębiorstwach społecznych. Lista rankingowa organizacji zakwalifikowanych do kolejnego etapu poniżej, a my już dziś zapraszamy zakwalifikowane organizacje do pracy nad biznesplanami swoich przedsięwzięć!

Czytaj dalej