W związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w podregionie radomskim –
IWES 5” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Fundacja Fundusz
Współpracy zaprasza do składania ofert na stanowisko Doradcy specjalistycznego ds. instrumentów
finansowych i zamówień publicznych dla Klientów Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii
Społecznej.

Czytaj dalej

W związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w podregionie radomskim –
IWES 5” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Fundacja Fundusz
Współpracy zaprasza do składania ofert na stanowisko Specjalisty/stki ds. reintegracji dla Klientów
Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Czytaj dalej