Wprowadzone przez Marcel Samecki

Ruszyła kampania społeczna #WlasniePoTo

Ruszyła kampania #WlasniePoTo
Chcą działać świadomie, odpowiedzialnie i zostawić po sobie dobry ślad. Chcą mieć wpływ na to, jak wygląda ich otoczenie. W Polsce jest już kilka tysięcy przedsiębiorców społecznych, którzy poza prowadzeniem biznesu czynią konkretne dobro.

,

Rekrutacja do ścieżki dotacyjnej projektu w subregionie ostrołęckim – nowy podmiot pracuje nad biznesplanem

W ramach ogłoszonej rekrutacji do ścieżki dotacyjnej projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim– IWES 3” grupa inicjatywna osób prawnych zainteresowana utworzeniem nowego przedsiębiorstwa społecznego złożyła dokumenty rekrutacyjne i przeszła rozmowę ze spec. ds. reintegracji.