Wprowadzone przez Marcel Samecki

Trzy, dwa, jeden… Start!

Wystartowaliśmy z innowacyjnym w skali Mazowsza i kraju projektem dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W ciągu najbliższych dwóch lat w Ostrołęce i okolicznych powiatach powstanie co najmniej 7 przedsiębiorstw socjalnych. Pracę znajdzie w nich kilkadziesiąt osób.