Wprowadzone przez Małgorzata Staszkowska-Wągrodzka

,

Nabór rekrutacyjny do ścieżki dotacyjnej w subregionie radomskim

Uwaga Radom! Rozpoczynamy rekrutację do ścieżki dotacyjnej nowej edycji projektów w subregionie radomskim.

Serdecznie zapraszamy osoby (fizyczne, prawne), które są zainteresowane tworzeniem nowych przedsiębiorstw społecznych, a także nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej pod warunkiem przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne oraz w istniejących przedsiębiorstwach społecznych.