Aktualności mOWES

Tworzenie nowych miejsc pracy w podregionie radomskim – czy Ty i Twój biznes społeczny jesteście na to gotowi? Jeśli tak – to świetnie się składa! W związku z realizacją projektu pn. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w podregionie radomskim – IWES 5”, Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy – ogłasza nabór na wsparcie finansowe na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych! Jest o co walczyć – przedsiębiorstwo społeczne spełniające wszystkie kryteria może uzyskać nawet 740 tys. zł bezzwrotnego wsparcia finansowego. Nie przegapcie tej szansy – na wnioski czekamy tylko do 21 lipca 2024 roku!

Czytaj dalej

W związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w podregionie radomskim –
IWES 5
” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Fundacja Fundusz
Współpracy zaprasza do składania ofert na stanowisko: doradca prawny dla Klientów Mazowieckiego
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Czytaj dalej

Tworzenie nowych miejsc pracy to rozwój – a rozwój przedsiębiorczości społecznej to coś, na czym zależy nam konsekwentnie od lat. Czy Ty i Twój biznes społeczny jesteście na to gotowi? Jeśli tak – to świetnie się składa! W związku z realizacją projektu pn. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w podregionie radomskim – IWES 5”, 1 lipca 2024 roku rozpoczynamy nabór na wsparcie finansowe na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych! Kierujemy go jak zawsze – zarówno do osób i podmiotów gotowych do powoływania nowych oraz zwiększania zatrudnienia w już działających przedsiębiorstwach społecznych na terenie podregionu radomskiego. Jest o co walczyć – spełniając wszystkie kryteria, możesz uzyskać nawet 740 tys. zł wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy! Nie przegap tej szansy na rozwój dla Twojego Przedsiębiorstwa Społecznego.

Czytaj dalej

W związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w podregionie radomskim – IWES 5” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Fundacja Fundusz Współpracy zaprasza do składania ofert na stanowisko Doradcy specjalistycznego ds. usług społecznych dla Klientów Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Czytaj dalej

Nasz cel na najbliższe miesiące? 121 nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych na terenie podregionu radomskiego! Plan ambitny, ale mamy do tego solidne podstawy i konkretne narzędzia. Organizacja spełniająca wszystkie kryteria, może uzyskać – w startującym już za kilka dni Konkursie – nawet 620 tys. zł bezzwrotnej dotacji! Kto może uzyskać wsparcie? Na jakich zasadach? M.in. temu poświęcony będzie najbliższy webinar mOWES, który odbędzie się już we wtorek, 25 czerwca 2024 roku o godz. 11. Nie przegap szansy na rozwój swojej Organizacji!

Czytaj dalej

W związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w podregionie radomskim – IWES 5” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Fundacja Fundusz Współpracy zaprasza do składania ofert na stanowisko Doradcy specjalistycznego ds. marketingu dla Klientów Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Czytaj dalej

Fundacja Fundusz Współpracy w związku z realizacją projektu: „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w podregionie radomskim – IWES 5” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, poszukuje kandydatów na stanowisko: Członek Komisji Oceny Wniosków – podregion radomski

Czytaj dalej

W związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w podregionie radomskim –
IWES 5” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Fundacja Fundusz
Współpracy zaprasza do składania ofert na stanowisko Doradcy specjalistycznego ds. instrumentów
finansowych i zamówień publicznych dla Klientów Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii
Społecznej.

Czytaj dalej

W związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w podregionie radomskim –
IWES 5” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Fundacja Fundusz
Współpracy zaprasza do składania ofert na stanowisko Specjalisty/stki ds. reintegracji dla Klientów
Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Czytaj dalej

W związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w podregionie radomskim – IWES 5”, Fundacja Fundusz Współpracy zaprasza do składania ofert na doradztwo ogólne oraz biznesowe dla Klientów Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Czytaj dalej