Aktualności mOWES

Fundacja Fundusz Współpracy w związku z realizacją projektów w ramach Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej poszukuje kandydata/tki na stanowisko: specjalistki/y ds. realizacji projektu.

W ramach ogłoszonej rekrutacji do ścieżki dotacyjnej projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim– IWES 3” dwa  przekształcające  się PES w PS  i dwie grupy inicjatywne osób prawnych złożyły dokumenty rekrutacyjne.

W dniu 8.10.2021 r. obradowała Komisja Oceny Wniosków (KOW).

Uwaga Radom! Rozpoczynamy rekrutację do ścieżki dotacyjnej projektu IWES 3. Serdecznie zapraszamy osoby (fizyczne, prawne), które są zainteresowane tworzeniem nowych przedsiębiorstw społecznych, a także nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej pod warunkiem przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne.

Fundacja Fundusz Współpracy w związku z realizacją projektów w ramach Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej poszukuje kandydata/tki na stanowisko: specjalistki/y ds. realizacji projektu.

W ramach ogłoszonej rekrutacji do ścieżki dotacyjnej projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim – IWES 3” jedno istniejące przedsiębiorstwo społeczne i jedno przekształcające się złożyły dokumenty rekrutacyjne i przeszły rozmowę ze spec. ds. reintegracji.

Zapraszamy do udziału w naborze do ścieżki dotacyjnej w subregionie ciechanowskim

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami IV Komisji Oceny Wniosków w subregionie ciechanowskim.