Aktualności mOWES

Zapraszamy Państwa na ciekawe spotkania i szkolenia online o tematyce związanej z ekonomią społeczną, działalnością organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych oraz współpracą organizacji i samorządu. 

W dniu 6.05.2020 r. z uwagi na sytuacje epidemiologiczna związaną z koronawirusem (COVID-19) trzecie spotkanie Komisji Oceny Wniosków odbyło się za pośrednictwem wideo czatu w ramach projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim – IWES 3”.

Dołącz do naszej akcji i podpisz list do Marszałka Województwa Mazowieckiego – Pana Adama Struzika – dotyczący ratowania miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej i organizacjach pozarządowych.

Z jakich form wsparcia finansowego urzędów pracy mogą skorzystać spółdzielnie socjalne? Jak prawidłowo wypełnić wniosek? Jakie są procedury, warunki i zasady uzyskania dofinansowania? Oraz jak … poprawić relacje na linii urząd pracy – przedsiębiorstwo społeczne? Odpowiedź na te i wiele innych pytań uzyskali uczestnicy spotkania, które odbyło się 10 marca 2020 roku w Radomiu z inicjatywy Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Ruszyła kampania #WlasniePoTo
Chcą działać świadomie, odpowiedzialnie i zostawić po sobie dobry ślad. Chcą mieć wpływ na to, jak wygląda ich otoczenie. W Polsce jest już kilka tysięcy przedsiębiorców społecznych, którzy poza prowadzeniem biznesu czynią konkretne dobro.

W ramach ogłoszonej rekrutacji do ścieżki dotacyjnej projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim– IWES 3” grupa inicjatywna osób prawnych zainteresowana utworzeniem nowego przedsiębiorstwa społecznego złożyła dokumenty rekrutacyjne i przeszła rozmowę ze spec. ds. reintegracji.

Otwarty nabór biznesplanów w subregionie radomskim zaowocował złożeniem dwóch wniosków.