Aktualności mOWES

Zapraszamy do udziału w naborze do ścieżki dotacyjnej w subregionie ciechanowskim

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami IV Komisji Oceny Wniosków w subregionie ciechanowskim.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji do projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim – IWES 3” w subregionie ciechanowskim.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami III Komisji Oceny Wniosków w subregionie ostrołęckim.

O wartości pracy i o tym, jak praca zmienia nasze życie. Zapraszamy na kolejny webinar Mowes!

Subregion ostrołęcki. Nowy podmiot na ścieżce dotacyjnej w projekcie IWES-3

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – po raz kolejny z akredytacją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej!

Sklepy socjalne? Czym są i po co powstały? Czy to zjawisko krótkotrwałe, chwilowa moda czy innowacyjne rozwiązanie, które ma szansę przyjąć się na szerszą skalę? Zapraszamy na wywiad z jednym z jego założycieli.