Treści dotyczące działalności mOWES w subregionie ciechanowskim

W dniu 8.10.2021 r. obradowała Komisja Oceny Wniosków (KOW).

W ramach ogłoszonej rekrutacji do ścieżki dotacyjnej projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim – IWES 3” jedno istniejące przedsiębiorstwo społeczne i jedno przekształcające się złożyły dokumenty rekrutacyjne i przeszły rozmowę ze spec. ds. reintegracji.

Zapraszamy do udziału w naborze do ścieżki dotacyjnej w subregionie ciechanowskim

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami IV Komisji Oceny Wniosków w subregionie ciechanowskim.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji do projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim – IWES 3” w subregionie ciechanowskim.

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – po raz kolejny z akredytacją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej!

Dotacje na nowe miejsca pracy w subregionie ciechanowskim i ostrołęckim – poznaj szczegóły!

O działaniach na rzecz przedsiębiorczości społecznej w subregionie ciechanowskim – zapraszamy na wywiad z Dorotą Macioch-Kowalską, animatorką MOWES

Gotowanie i pomaganie – czyli o działalności Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS z Mławy.

Lokalnie, regionalnie, tradycyjnie? – Nowy Poradnik dla KGW. Polecamy!