Treści dotyczące działalności mOWES w subregionie ciechanowskim

Ekonomia społeczna nie jest w Polsce pojęciem nowym. Instytucje publiczne oraz niepubliczne – za pomocą szeregu instrumentów – zapewniają wsparcie podmiotom ekonomii społecznej od blisko 20 lat, co w dużej mierze przekłada się na to, że zatrudnienie w nich znajduje dziś ok. 200 tys. osób. Mimo to, dotychczas funkcjonowanie przedsiębiorstw społecznych nie regulowała odrębna ustawa. Wiele jednak wskazuje na to, że już niebawem to się wreszcie zmieni – na początku czerwca br. rząd przyjął projekt ustawy o ekonomii społecznej.

Czytaj dalej

Przedsiębiorczość społeczna? To coś więcej, niż wytwarzanie produktów i usług, poszukiwanie odbiorców na lokalnych rynkach i generowanie coraz większych przychodów. To także „coś ekstra” – coś, co daje siłę tym, którzy jej najbardziej potrzebują – osobom w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej, wykluczonym, zagrożonym społeczną izolacją. Zastanawiasz się, czy warto dołączyć do grona przedsiębiorców społecznych? Świetnie się składa, bo właśnie ruszamy z kolejną, czwartą edycją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej” i mamy wiele narzędzi wsparcia, które mogą Cię zainteresować!

Czytaj dalej

Przedsiębiorczość społeczna z miesiąca na miesiąc coraz mocniej zaznacza swoją obecność na Mazowszu. Początek kwietnia przyniósł kolejną dobra wiadomość – do grona działających w subregionie radomskim przedsiębiorstw społecznych, dołącza kolejne – Spółdzielnia Socjalna „Pożyteczni”. Dzięki dotacji Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, „Pożyteczni” już na starcie zatrudnią 3 osoby!

W dniu 8.10.2021 r. obradowała Komisja Oceny Wniosków (KOW).

W ramach ogłoszonej rekrutacji do ścieżki dotacyjnej projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim – IWES 3” jedno istniejące przedsiębiorstwo społeczne i jedno przekształcające się złożyły dokumenty rekrutacyjne i przeszły rozmowę ze spec. ds. reintegracji.

Zapraszamy do udziału w naborze do ścieżki dotacyjnej w subregionie ciechanowskim

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami IV Komisji Oceny Wniosków w subregionie ciechanowskim.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji do projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim – IWES 3” w subregionie ciechanowskim.

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – po raz kolejny z akredytacją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej!

Dotacje na nowe miejsca pracy w subregionie ciechanowskim i ostrołęckim – poznaj szczegóły!