Treści dotyczące działalności mOWES w subregionie radomskim

Podsumowanie roku 2021 w Mazowieckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii SPołecznej (mOWES)

W dniu 17.12.2021 r. obradowała Komisja Oceny Wniosków (KOW), z uwagi na sytuacje epidemiologiczna związaną z koronawirusem (COVID-19) spotkanie Komisji Oceny Wniosków odbyło się za pośrednictwem wideo czatu w ramach projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim – IWES 3”.

W ramach ogłoszonej rekrutacji do ścieżki dotacyjnej projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim– IWES 3” dwa  przekształcające  się PES w PS  i dwie grupy inicjatywne osób prawnych złożyły dokumenty rekrutacyjne.

Uwaga Radom! Rozpoczynamy rekrutację do ścieżki dotacyjnej projektu IWES 3. Serdecznie zapraszamy osoby (fizyczne, prawne), które są zainteresowane tworzeniem nowych przedsiębiorstw społecznych, a także nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej pod warunkiem przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne.

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – po raz kolejny z akredytacją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej!

Sklepy socjalne? Czym są i po co powstały? Czy to zjawisko krótkotrwałe, chwilowa moda czy innowacyjne rozwiązanie, które ma szansę przyjąć się na szerszą skalę? Zapraszamy na wywiad z jednym z jego założycieli.

Zapraszamy na debatę online pt. Senior dziś i jutro.

Trudny rok związany z pandemią dotknął wszystkich, również podmioty ekonomii społecznej. Jednak dzięki wsparciu finansowemu – dla wielu z nich – okazał się być również szansą. Przedstawiamy podmioty, które z niej skorzystały w subregionie radomskim.