Treści dotyczące działalności mOWES w subregionie radomskim

Zapraszamy Państwa na ciekawe spotkania i szkolenia online o tematyce związanej z ekonomią społeczną, działalnością organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych oraz współpracą organizacji i samorządu. 

Dołącz do naszej akcji i podpisz list do Marszałka Województwa Mazowieckiego – Pana Adama Struzika – dotyczący ratowania miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej i organizacjach pozarządowych.

Z jakich form wsparcia finansowego urzędów pracy mogą skorzystać spółdzielnie socjalne? Jak prawidłowo wypełnić wniosek? Jakie są procedury, warunki i zasady uzyskania dofinansowania? Oraz jak … poprawić relacje na linii urząd pracy – przedsiębiorstwo społeczne? Odpowiedź na te i wiele innych pytań uzyskali uczestnicy spotkania, które odbyło się 10 marca 2020 roku w Radomiu z inicjatywy Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Otwarty nabór biznesplanów w subregionie radomskim zaowocował złożeniem dwóch wniosków.

Konkurs biznesplanów w subregionie radomskim zaowocował złożeniem trzech wniosków. W dniu 9.10.2019 r. obradowała Komisja Oceny Wniosków. Ocenie poddano trzy wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w  istniejącym przedsiębiorstwie społecznym. Do dofinansowania zakwalifikowano wszystkie trzy wnioski, które uzyskały minimalną ilość 18 pkt w ocenie merytorycznej.   1.Spółdzielnia Socjalna Pierrot & Róża 2.Fundacja Follow […]

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) zaprasza organizacje pozarządowe z powiatów: radomskiego, białobrzeskiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego, m. Radom – do składania wniosków na realizację inicjatywy/przedsięwzięcia w obszarze ekonomii społecznej w ramach konkursu „mikroGRANTY mOWES”.