Dokumenty do pobrania

Dokumenty rekrutacyjne Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
(podział na subregiony)