Audyt standardów AKSES – zdaliśmy na 95%!

28 i 29 maja 2018 w Mazowieckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej odbył się audyt akredytacyjny. Zespół audytowy  zarekomendował utrzymanie naszej akredytacji jako ośrodka wsparcia ekonomii społecznej.

„W wyniku przeprowadzonego badania audytowego potwierdzono i udokumentowano spełnienie wymaganych standardów akredytacyjnych przez mOWES w stopniu przewyższającym ustalone progi akceptowalności” – czytamy. W audycie potwierdzającym utrzymanie w mocy akredytacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (przyznanej nam decyzją z dnia 27-02-2017) widnieje informacja, że mOWES spełnia standardy AKSES w 95% ! Nadal więc możemy tytułować się statusem ośrodka wsparcia ekonomii społecznej wysokiej jakości. Akredytacja przyznawana jest raz na 2 lata. Pełna lista ośrodków wsparcia ekonomii społecznej akredytowanych przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znajduje się TU