,

Gdzie szukać szans na rozwój społeczeństwa obywatelskiego? [Konferencja]

Z jednej strony kobiety – w jakim stopniu angażują się w sferze publicznej? Czy czują się w niej komfortowo? Z drugiej, deinstytucjonalizacja – czy realizacja usług społecznych przez lokalne organizacje to mrzonka, czy jednak realna perspektywa? Co łączy oba – pozornie odległe – zagadnienia? Konferencja, która odbędzie się już
w najbliższy wtorek, 12 września 2023 roku, od godz. 11 w Sali Koncertowej Domu Polonii w Pułtusku.

Gdy przyglądamy się angażowaniu kobiet w sferze publicznej oraz kierunkom deinstytucjonalizacji, dostrzegamy nie tylko aktualne wyzwania, ale przede wszystkim ogromne możliwości – mówi Daniel Prędkopowicz z Fundacji Fundusz Współpracy. – Kluczem jest połączenie sił, wizji i zaangażowania obywateli, aby tworzyć społeczeństwo bardziej inkluzywne, otwarte i zintegrowane. Te dwa zagadnienia, choć na pierwszy rzut oka odległe, składają się na mozaikę przyszłości, w której każdy z nas ma swoje miejsce – dodaje.​​

Konferencja – jak już wspomnieliśmy wyżej – została podzielona na dwa osobne panele dyskusyjne.

Po oficjalnym otwarciu konferencji, pierwszy z nich rozpocznie ok. godz. 11:30 dr. Aneta Kowalewska wykładem pt. „Szanse, bariery, sposoby zaangażowania kobiet w sferze publicznej – komunikat z badań. Organizacje kobiece i ich rola w aktywizacji kobiet”. Po wystąpieniu zaplanowano dyskusję, której przedmiotem będą m.in. relacje między jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi, rola Kół Gospodyń Wiejskich jako fenomenu lokalnych społeczności, aktywność seniorów oraz dobre praktyki w zwalczaniu wykluczenia społecznego.

Z kolei do drugiego panelu – ok. godz. 13:00 – uczestników wprowadzi Jakub Kamiński, wystąpieniem na temat deinstytucjonalizacji i rozwoju usług społecznych. Podobnie jak w pierwszym panelu – tu również po wystąpieniu zaplanowano dyskusję, tym razem na tematy związane z pomocą społeczną w kontekście ograniczeń administracyjno – prawnych, integracją różnorodnych jednostek wspierających osoby w kryzysie oraz możliwościami rozwoju usług społecznych na poziomie lokalnym.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Osoby zainteresowane uczestnictwem, prosimy o potwierdzenie obecności u animatorki Katarzyny Walat, tel. 505 483 336.

Organizatorami konferencji są: Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy oraz Szkoła Doktorska Akademii Finansów i Biznesu Vistula

Wydarzenie patronatem objął Burmistrz Pułtuska, Wojciech Gregorczyk.

Zapraszamy!