Co fajN(e)GO w IWES? Spotkanie informacyjne w Ostrołęce 18.04.2013

Przedstawicieli organizacji pozarządowych serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne z zakresu ekonomii społecznej, które odbędzie się 18 kwietnia br. o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Ostrołęki na ul. Plac Bema 1, w sali nr 9. Eksperci z Fundacji „Fundusz Współpracy” opowiedzą o możliwościach otrzymania bezpłatnych szkoleń, specjalistycznych usług, doradztwa oraz dotacji na tworzenie spółdzielni socjalnych dla NGO w projekcie „Innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim” (IWES). Na spotkaniu będzie też można usłyszeć o innych atrakcyjnych rodzajach wsparcia dla organizacji III sektora.

Aktualnie ekonomia społeczna jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną, która oferuje możliwości poszukiwania długotrwałych źródeł finansowania przedsięwzięć społecznych. Ludziom w trudnej sytuacji życiowej daje szansę na życiową i zawodową stabilizację, zaś podmiotom ekonomii społecznej, w tym NGO-som – okazję do rozwinięcia własnych skrzydeł i potencjału lokalnej społeczności.