mOWES otrzymał akredytację AKSES na kolejne dwa lata!

Miło nam donieść, że Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej po raz kolejny otrzymał status ośrodka wsparcia ekonomii społecznej wysokiej jakości, spełniając standardy AKSES – Systemu Akredytacji i Standardów Działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Akredytację przyznano nam na kolejne dwa lata, zobowiązując jednocześnie do przestrzegania standardów pracy. Nadzór nad naszą instytucją sprawuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Podgląd pisma akredytującego z dn. 22-03-2019 dostępny jest TU.