Nowy Poradnik dla Kół Gospodyń Wiejskich

Jak wspierać dziedzictwo regionalne? Czy aspekt kulinarny ma tu jakieś znaczenie? Jak wprowadzać regionalne specjały na rynek? Co z krajowymi i europejskimi systemami jakości? W jaki sposób rozwijać i promować działania Kół Gospodyń Wiejskich?

W październiku br. Fundacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej wydała nowy, zaktualizowany Poradnik dla Kół Gospodyń Wiejskich. Przygotowany poradnik jest materiałem pomocniczym zarówno dla już działających, jak i nowo utworzonych kół. Znajduje się w nim niezbędna wiedza i porady, dzięki którym organizacje te będą mogły jeszcze prężniej rozwijać swoją działalność. Link do zabranego materiału znajduje się tu: http://ksow.pl/fileadmin/user_upload/ksow.pl/PROJEKTY_2020/10/poradnik-min.pdf

Polecamy!