, ,

Przedłużamy nabór wniosków dotacyjnych na nowe miejsca pracy!

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na liczne prośby ze strony PES postanawiamy o przedłużeniu możliwości składania dokumentów zgłoszeniowych do ścieżki dotacyjnej w subregionie ostrołęckim i ciechanowskim do dnia 23.04.2023 r. do godz. 23:59.

Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo w ogłoszeniu: