Przedstawiciele gminy Rzeczniów z wizytą studyjną w powiecie siedleckim

W dniach 3-4 grudnia odbyła się wizyta studyjna w OWES-ie Siedlce, LGD Ziemi Siedleckiej, ZAZ Siedlce oraz Spółdzielni Socjalnej „Zioła Siedleckie”. W wizycie wzięło udział 11 mieszkańców gminy Rzeczniów (przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych).

Celem wizyty było zapoznanie się z wieloletnią aktywnością  organizacji zakorzenionych w społeczności lokalnej, wykorzystanie dobrych praktyk w celu realizacji lokalnych inicjatyw, poznanie zasad promocji  organizacji pozarządowych, dobrych praktyk z zakresu ekonomizacji działań oraz przeniesienie ich na teren gminy Rzeczniów. Odbyło się także spotkanie z przedstawicielami miejscowych jednostek samorządu terytorialnego (wójt gminy Wodynie).