Zapytanie ofertowe nr 10/BZP/DWES/FFW/2024

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

W związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w podregionie radomskim – IWES 5” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Fundacja Fundusz Współpracy zaprasza do składania ofert na stanowisko Doradcy specjalistycznego ds. usług społecznych dla Klientów Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pełnienia funkcji doradcy ds. usług społecznych w związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w podregionie radomskim – IWES 5”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Osoby do kontaktu:

  • Agata Cybulska
    tel.: 533 902 640
    e-mail: acybulska@cofund.org.pl

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: