Zapytanie ofertowe nr 9/BZP/DWES/FFW/2024

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

W związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w podregionie radomskim – IWES 5” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Fundacja Fundusz Współpracy zaprasza do składania ofert na stanowisko Doradcy specjalistycznego ds. marketingu dla Klientów Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pełnienia funkcji doradcy ds. marketingu w związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w podregionie radomskim – IWES 5”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Osoby do kontaktu:

  • Marta Olejniczak
    tel.: 533 803 868
    e-mail: maolejniczak@cofund.org.pl

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: