Sieciowanie OWES-ów – 3-4 grudnia (nie tylko dla doradców kluczowych i specj. ds reintegracji)

Zapraszamy na kolejne branżowe spotkanie sieciujące dla doradców kluczowych i specjalistów ds. reintegracji w OWES

Fundacja Fundusz Współpracy w imieniu własnym oraz Partnera Projektu – Fundacji Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland z Lublina – pragnie zaprosić Państwa na trzecie branżowe spotkanie sieciujące dla kadry kierowniczej OWES, które odbędzie się w dniach 3 i 4 grudnia 2018 w Hotelu 500 w Tarnowie Podgórnym k/Poznania (ul. Poznańska 139). Spotkanie realizowane jest w ramach projektu „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Serdecznie zapraszamy również przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw ekonomii społecznej, przedstawicieli innych sieci, w tym przedstawicieli sieci LGD, partnerów społecznych, uczelni wyższych i jednostek naukowych.

Program spotkania przed akceptacją przez Komitet Sterujący w załączeniu (może ulec niewielkim modyfikacjom).  

Bardzo prosimy o niezwlekanie z rejestracją do ostatniego dnia rejestracji, gdyż rozpoczynamy współpracę z nowym podmiotem (Fundacja NIWA – PS) i warunki rezerwacji hotelowej są bardziej restrykcyjne jeśli chodzi o terminy składania listy uczestników do Hotelu. Z góry Państwu dziękujemy za  dyscyplinę.

Bliższe informacje TU