Szkolenie w Wyszkowie – bezpieczeństwo danych i dostęp do informacji

Dziś, kiedy powoli wychodzimy z kolejnej fali kryzysu i spowolnienia gospodarczego, głównym problemem naszych czasów staje się bezpieczeństwo. Ma ono wiele wymiarów. Jednym z nich – wydaje się, że wciąż niedocenianym – jest bezpieczeństwo informacji. Dlatego też tematowi ochrony danych osobowych i dostępowi do informacji publicznej dedykujemy osobne szkolenie w Wyszkowie. Wszystkich zaniepokojonych i zainteresowanych zapraszamy 27 września 2014 r. w godz. 9.00–16.00 do Miejsko-Gminnej Biblioteki im. C.K. Norwida w Wyszkowie, na ul. Gen. Sowińskiego 80 na zajęcia, które poprowadzi doświadczony trener w tej dziedzinie p. Paweł Maliszewski. Podczas szkolenia uczestnicy poznają odpowiedzi na pytania z pogranicza prawa, komunikacji i polityki. Jak właściwie przetwarzać i przechowywać dane? Jakie instytucje mają obowiązek udzielenia nam informacji? Kiedy nie mamy prawa takiej informacji wymagać? Jak regulacje Unii Europejskiej wpłynęły w tym zakresie na polską rzeczywistość?

Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej) oraz osoby fizyczne (wyłączone są takie osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub były zarejestrowane w KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu) z subregionu ostrołęckiego tj. powiatów ostrowskiego, wyszkowskiego, pułtuskiego, makowskiego, ostrołęckiego oraz m. Ostrołęka.

Program szkolenia

Organizacje i osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt ze specjalistą ds. rekrutacji – e-mailowo k.kozlicka@kres.org lub telefonicznie 887 092 994 – w nieprzekraczalnym terminie do 19 września 2014. Ilość miejsc jest ograniczona.

Bezpłatne szkolenia, doradztwo oraz dostęp do usług (prawnych, księgowych i marketingowych) dla organizacji pozarządowych można zyskać w ramach „Innowacyjnego systemu wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim”.