Szukamy Specjalisty/ki ds partnerstw lokalnych w subregionie ostrołęckim

Fundacja Fundusz Współpracy w związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” poszukuje kandydata/ki na stanowisko: Specjalista/ka ds. partnerstw lokalnych

nr referencyjny: 06/DWES/OST/FFW/2017

miejsce pracy: subregion ostrołęcki, tj. powiaty: ostrołęcki, m. Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, makowski, wyszkowski

Zakres obowiązków spec. ds. partnerstw lokalnych:

1. Realizacja działań związanych z budowaniem i rozwojem partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w subregionie radomskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, projektem, oraz wytycznymi Instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie i wdrażanie Programów UE, w tym w szczególności:
  – udzielanie lokalnym środowiskom wsparcia w zakresie diagnozowania ich potrzeb oraz tworzenia planów działania,
 – wyszukiwanie liderów lokalnych, wspieranie ich w rozwoju umiejętności,
 – wypracowywanie koncepcji współpracy ze społecznością lokalną,
 – docieranie do potencjalnych członków partnerstw, zachęcanie ich do podejmowania inicjatyw ukierunkowanych na  – wspólne rozwiązywanie problemów lokalnych z wykorzystaniem narzędzi ekonomii społecznej,
 – animacja działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w subregionie radomskim,
 – wspieranie procesu budowy, rozwoju i ewaluacji partnerstw,
 – animacja lokalna, organizacja wizyt studyjnych
2. Przygotowanie sprawozdań merytorycznych z zadań realizowanych w ramach projektu.

Od kandydatów oczekujemy:
 – wykształcenia wyższego,
 – doświadczenia w realizacji projektów EFS,
 – znajomości zagadnień ekonomii społecznej, preferowana wiedza praktyczna,
 – doświadczenia (min. 1 rok) na stanowisku związanym z animacją lokalną/ tworzeniem partnerstw/ współpracą z organizacjami pozarządowymi i samorządem,
 – sumienności, samodzielności, kreatywności, odpowiedzialności i dyspozycyjności,
 – umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych,
  – biegłej znajomości obsługi komputera w zakresie MS Office,
 – posiadania prawa jazdy kat. B oraz własnego samochodu,

Oferujemy
:
 – współpracę w wymiarze min. 1/2 etatu do 30 kwietnia 2019 r.
 – elastyczny i zadaniowy tryb pracy,
 – możliwość zdobywania doświadczenia w ciekawym, angażującym zespole.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV, referencji oraz ew. kilku zdań uzasadnienia, dlaczego to właśnie Ty jesteś odpowiednim kandydatem/kandydatką na to stanowisko.

W mailu proszę zaznaczyć numer referencyjny.
Dokumenty należy przesłać tylko w wersji elektronicznej do dnia 24 sierpnia 2017 r. do godz. 12:00, na adres mailowy: mowes@mowes.pl.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wraz z dokumentami, o których mowa wyżej, należy przesłać oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w CV dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz.883 z dnia 21 sierpnia 1997).

Tekst ogłoszenia w pliku