Trwają przygotowania do uruchomienia V grupy

To będzie już ostatnia grupa szkoleniowa, która skorzysta z naszej pomocy szkoleniowej, eksperckiej i finansowej. Kolejne 18-19 osób zakwalifikowanych do projektu z subregionu ostrołęckiego będzie mogło m.in. ubiegać się o dotację na założenie spółdzielni socjalnej i o wsparcie pomostowe. Decyzję o tym, kto się w niej znalazł, podjęła Komisja Rekrutacyjna na podstawie oceny złożonych formularzy rekrutacyjnych, rekomendacji psychologa i doradcy zawodowego. Wkrótce poznamy jej skład.