„Wesołe Buziaki” od „Amelii”

W imieniu  Spółdzielni Socjalnej „Amelia” serdecznie zapraszamy do korzystania z cyklu warsztatów rozwojowych (terapeutyczno- integracyjnych) dla niepełnosprawnych dzieci – „Wesołe Buziaki”. Zajęcia są częścią projektu finansowanego ze środków Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej.

Warsztaty będą trwały przez cały czerwiec, po dwa spotkania w tygodniu, w małych grupach, w formie zajęć pozalekcyjnych.  Przewidziane są: artterapia, bajkoteriapa, zajęcia rozwojowe, a także zajęcia korekcyjno-wyrównawcze. Zgłoszenia i wszelkie pytania prosimy kierować do Centrum Terapeutyczno-Opiekuńczego „Amelia” w Ostrowi Mazowieckiej,  tel. 888-285-160.

Spółdzielnia Socjalna „Amelia powstała w ramach projektu IWES, z intencją stworzenia miejsca, gdzie panują przyjazne i komfortowe warunki do niwelowania barier dzielących dzieci niepełnosprawne i dzieci zdrowe, tak aby mogły lepiej żyć i samodzielnie funkcjonować.  W ramach spółdzielni działa Centrum Terapeutyczno-Opiekuńcze „Amelia” w Ostrowi Mazowieckiej, które wychodzi z ofertą: integracji sensorycznej, logopedii, dogoterapii, masaży zdrowotnych, fizjoterapii, terapii taktylnej, terapii zajęciowej oraz szeregu terapii indywidualnych i grupowych dopasowywanych do potrzeb pacjenta, zarówno tego najmłodszego, jak i dorosłego.

Amelia_warsztaty