Wizyta studyjna w kontekście rozwoju turystyki – powiat żuromiński i mławski

Od 28-go lutego do 1-go marca 2019r grupa przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy oraz biznesu z powiatu mławskiego i żuromińskiego uczestniczyła w wizycie studyjnej mającej na celu ukazanie dobrych praktyk w działalności turystycznej i gastronomicznej. Celem tej wizyty studyjnej była także wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami kluczowych dla ekonomii społecznej sektorów i animacja współpracy w zakresie promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego,  w tym także tradycji gastronomicznych. W trakcie wizyty miała miejsce również prezentacja efektów działania mOWES i dyskusja na temat możliwości dalszego rozwoju ekonomii społecznej w powiecie żuromińskim. Goście odwiedzili między innymi Słoneczny Dworek w Chamsku oraz Dworek nad Wkrą w Brudnicach. W międzyczasie odbywały się spotkania robocze.

 

Wśród osób które wzięły czynny udział w tejże dyskusji znaleźli się miedzy innymi – gość honorowy – Starosta Powiatu Żuromińskiego Jerzy Rzymowski, przewodniczący Rady LGD Andrzej Długołęcki, samorządowcy, pracownicy Powiatowych Urzędów Pracy , członkowie Lokalnej Grupy Działania i innych organizacji pozarządowych oraz lokalni biznesmeni. W wyniku dyskusji wyłonił się pomysł powołania lokalnego partnerstwa, którego pierwszym zadaniem ma być opracowanie założeń lokalnego produktu turystycznego. Organizatorem przedsięwzięcia był Rafał Panfil – nasz specjalista ds. partnerstw.

Bliskie rozmowy nie tylko zbliżają ludzi i sprzyjają nawiązaniu współpracy, ale także otwierają nowe albo czasem tylko zapomniane przestrzenie. Okazało się, że przed II wojną światową istniała w Brudnicach prężnie działająca spółdzielnia mleczarska, która eksportowała masło aż do Anglii! 

Dokumentacja zdjęciowa z wizyty znajduje się TU.