,

Wyniki Komisji Oceny Wniosków o wsparcie finansowe w subregionie ostrołęckim

W dniu 25.05.2023r. obradowała Komisja Oceny Wniosków (KOW). Ocenie poddano cztery wnioski – biznesplany o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w istniejących PS. Wszystkie cztery złożone wnioski w ocenie merytorycznej uzyskało minimum wymaganych procent/punktów tj. 60 pkt./100pkt., i tym samy zakwalifikowało się do otrzymania dofinansowania.

Zwycięzcom gratulujemy !

Jednocześnie informujemy, że został zakończony nabór rekrutacyjny do ścieżki dotacyjnej w subregionie  ostrołęckim (tj. nabór na uzyskanie wsparcia finansowego na rzecz tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych) z uwagi na wyczerpaną alokacje środków na tą formę wsparcia.

Pliki do pobrania: